אתר המידע של CAP

שער הרובל הרוסי בחודש יוני 2014 (06/2014)

לשימושכם, שערי הרובל הרוסי ביוני 2014 (06/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/06/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 01/06/2014 הוא 0.10
02/06/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 02/06/2014 הוא 0.10
03/06/2014 0.099 שער הרובל הרוסי בתאריך 03/06/2014 הוא 0.099
04/06/2014 0.099 שער הרובל הרוסי בתאריך 04/06/2014 הוא 0.099
05/06/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 05/06/2014 הוא 0.10
06/06/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 06/06/2014 הוא 0.10
07/06/2014 0.101 שער הרובל הרוסי בתאריך 07/06/2014 הוא 0.101
08/06/2014 0.101 שער הרובל הרוסי בתאריך 08/06/2014 הוא 0.101
09/06/2014 0.101 שער הרובל הרוסי בתאריך 09/06/2014 הוא 0.101
10/06/2014 0.101 שער הרובל הרוסי בתאריך 10/06/2014 הוא 0.101
11/06/2014 0.101 שער הרובל הרוסי בתאריך 11/06/2014 הוא 0.101
12/06/2014 0.101 שער הרובל הרוסי בתאריך 12/06/2014 הוא 0.101
13/06/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 13/06/2014 הוא 0.10
14/06/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 14/06/2014 הוא 0.10
15/06/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 15/06/2014 הוא 0.10
16/06/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 16/06/2014 הוא 0.10
17/06/2014 0.099 שער הרובל הרוסי בתאריך 17/06/2014 הוא 0.099
18/06/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 18/06/2014 הוא 0.10
19/06/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 19/06/2014 הוא 0.10
20/06/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 20/06/2014 הוא 0.10
21/06/2014 0.101 שער הרובל הרוסי בתאריך 21/06/2014 הוא 0.101
22/06/2014 0.101 שער הרובל הרוסי בתאריך 22/06/2014 הוא 0.101
23/06/2014 0.101 שער הרובל הרוסי בתאריך 23/06/2014 הוא 0.101
24/06/2014 0.102 שער הרובל הרוסי בתאריך 24/06/2014 הוא 0.102
25/06/2014 0.102 שער הרובל הרוסי בתאריך 25/06/2014 הוא 0.102
26/06/2014 0.102 שער הרובל הרוסי בתאריך 26/06/2014 הוא 0.102
27/06/2014 0.102 שער הרובל הרוסי בתאריך 27/06/2014 הוא 0.102
28/06/2014 0.101 שער הרובל הרוסי בתאריך 28/06/2014 הוא 0.101
29/06/2014 0.101 שער הרובל הרוסי בתאריך 29/06/2014 הוא 0.101
30/06/2014 0.101 שער הרובל הרוסי בתאריך 30/06/2014 הוא 0.101
מעבר לשער הרובל הרוסי בחודש 07/2014 מעבר לשער הרובל הרוסי בחודש 05/2014

תגובות הגולשים