אתר המידע של CAP

שער הרובל הרוסי בחודש מאי 2014 (05/2014)

לשימושכם, שערי הרובל הרוסי במאי 2014 (05/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2014 0.0965 שער הרובל הרוסי בתאריך 01/05/2014 הוא 0.0965
02/05/2014 0.0965 שער הרובל הרוסי בתאריך 02/05/2014 הוא 0.0965
03/05/2014 0.0965 שער הרובל הרוסי בתאריך 03/05/2014 הוא 0.0965
04/05/2014 0.0965 שער הרובל הרוסי בתאריך 04/05/2014 הוא 0.0965
05/05/2014 0.0965 שער הרובל הרוסי בתאריך 05/05/2014 הוא 0.0965
06/05/2014 0.0973 שער הרובל הרוסי בתאריך 06/05/2014 הוא 0.0973
07/05/2014 0.0977 שער הרובל הרוסי בתאריך 07/05/2014 הוא 0.0977
08/05/2014 0.0983 שער הרובל הרוסי בתאריך 08/05/2014 הוא 0.0983
09/05/2014 0.0981 שער הרובל הרוסי בתאריך 09/05/2014 הוא 0.0981
10/05/2014 0.0984 שער הרובל הרוסי בתאריך 10/05/2014 הוא 0.0984
11/05/2014 0.0984 שער הרובל הרוסי בתאריך 11/05/2014 הוא 0.0984
12/05/2014 0.0984 שער הרובל הרוסי בתאריך 12/05/2014 הוא 0.0984
13/05/2014 0.0991 שער הרובל הרוסי בתאריך 13/05/2014 הוא 0.0991
14/05/2014 0.0995 שער הרובל הרוסי בתאריך 14/05/2014 הוא 0.0995
15/05/2014 0.0995 שער הרובל הרוסי בתאריך 15/05/2014 הוא 0.0995
16/05/2014 0.0994 שער הרובל הרוסי בתאריך 16/05/2014 הוא 0.0994
17/05/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 17/05/2014 הוא 0.10
18/05/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 18/05/2014 הוא 0.10
19/05/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 19/05/2014 הוא 0.10
20/05/2014 0.1004 שער הרובל הרוסי בתאריך 20/05/2014 הוא 0.1004
21/05/2014 0.1015 שער הרובל הרוסי בתאריך 21/05/2014 הוא 0.1015
22/05/2014 0.1017 שער הרובל הרוסי בתאריך 22/05/2014 הוא 0.1017
23/05/2014 0.1022 שער הרובל הרוסי בתאריך 23/05/2014 הוא 0.1022
24/05/2014 0.1021 שער הרובל הרוסי בתאריך 24/05/2014 הוא 0.1021
25/05/2014 0.1021 שער הרובל הרוסי בתאריך 25/05/2014 הוא 0.1021
26/05/2014 0.1021 שער הרובל הרוסי בתאריך 26/05/2014 הוא 0.1021
27/05/2014 0.101 שער הרובל הרוסי בתאריך 27/05/2014 הוא 0.101
28/05/2014 0.1011 שער הרובל הרוסי בתאריך 28/05/2014 הוא 0.1011
29/05/2014 0.1003 שער הרובל הרוסי בתאריך 29/05/2014 הוא 0.1003
30/05/2014 0.0999 שער הרובל הרוסי בתאריך 30/05/2014 הוא 0.0999
31/05/2014 0.0999 שער הרובל הרוסי בתאריך 31/05/2014 הוא 0.0999
מעבר לשער הרובל הרוסי בחודש 06/2014 מעבר לשער הרובל הרוסי בחודש 04/2014

תגובות הגולשים