אתר המידע של CAP

שער הרובל הרוסי בחודש יולי 2014 (07/2014)

לשימושכם, שערי הרובל הרוסי ביולי 2014 (07/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2014 0.1001 שער הרובל הרוסי בתאריך 01/07/2014 הוא 0.1001
02/07/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 02/07/2014 הוא 0.10
03/07/2014 0.10 שער הרובל הרוסי בתאריך 03/07/2014 הוא 0.10
04/07/2014 0.0994 שער הרובל הרוסי בתאריך 04/07/2014 הוא 0.0994
05/07/2014 0.099 שער הרובל הרוסי בתאריך 05/07/2014 הוא 0.099
06/07/2014 0.099 שער הרובל הרוסי בתאריך 06/07/2014 הוא 0.099
07/07/2014 0.099 שער הרובל הרוסי בתאריך 07/07/2014 הוא 0.099
08/07/2014 0.1002 שער הרובל הרוסי בתאריך 08/07/2014 הוא 0.1002
09/07/2014 0.1006 שער הרובל הרוסי בתאריך 09/07/2014 הוא 0.1006
10/07/2014 0.1007 שער הרובל הרוסי בתאריך 10/07/2014 הוא 0.1007
11/07/2014 0.1005 שער הרובל הרוסי בתאריך 11/07/2014 הוא 0.1005
12/07/2014 0.0997 שער הרובל הרוסי בתאריך 12/07/2014 הוא 0.0997
13/07/2014 0.0997 שער הרובל הרוסי בתאריך 13/07/2014 הוא 0.0997
14/07/2014 0.0997 שער הרובל הרוסי בתאריך 14/07/2014 הוא 0.0997
15/07/2014 0.0992 שער הרובל הרוסי בתאריך 15/07/2014 הוא 0.0992
16/07/2014 0.0991 שער הרובל הרוסי בתאריך 16/07/2014 הוא 0.0991
17/07/2014 0.0976 שער הרובל הרוסי בתאריך 17/07/2014 הוא 0.0976
18/07/2014 0.0977 שער הרובל הרוסי בתאריך 18/07/2014 הוא 0.0977
19/07/2014 0.0975 שער הרובל הרוסי בתאריך 19/07/2014 הוא 0.0975
20/07/2014 0.0975 שער הרובל הרוסי בתאריך 20/07/2014 הוא 0.0975
21/07/2014 0.0975 שער הרובל הרוסי בתאריך 21/07/2014 הוא 0.0975
22/07/2014 0.0978 שער הרובל הרוסי בתאריך 22/07/2014 הוא 0.0978
23/07/2014 0.0978 שער הרובל הרוסי בתאריך 23/07/2014 הוא 0.0978
24/07/2014 0.0973 שער הרובל הרוסי בתאריך 24/07/2014 הוא 0.0973
25/07/2014 0.0975 שער הרובל הרוסי בתאריך 25/07/2014 הוא 0.0975
26/07/2014 0.0969 שער הרובל הרוסי בתאריך 26/07/2014 הוא 0.0969
27/07/2014 0.0969 שער הרובל הרוסי בתאריך 27/07/2014 הוא 0.0969
28/07/2014 0.0969 שער הרובל הרוסי בתאריך 28/07/2014 הוא 0.0969
29/07/2014 0.0962 שער הרובל הרוסי בתאריך 29/07/2014 הוא 0.0962
30/07/2014 0.0961 שער הרובל הרוסי בתאריך 30/07/2014 הוא 0.0961
31/07/2014 0.0966 שער הרובל הרוסי בתאריך 31/07/2014 הוא 0.0966
מעבר לשער הרובל הרוסי בחודש 08/2014 מעבר לשער הרובל הרוסי בחודש 06/2014

תגובות הגולשים