אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש פברואר 2020 (02/2020)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים בפברואר 2020 (02/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2020 2.0966 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/02/2020 הוא 2.0966
02/02/2020 2.0965 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/02/2020 הוא 2.0965
03/02/2020 2.0948 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/02/2020 הוא 2.0948
04/02/2020 2.147 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/02/2020 הוא 2.147
05/02/2020 2.1576 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/02/2020 הוא 2.1576
06/02/2020 2.1637 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/02/2020 הוא 2.1637
07/02/2020 2.1634 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/02/2020 הוא 2.1634
08/02/2020 2.1634 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/02/2020 הוא 2.1634
09/02/2020 2.1632 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/02/2020 הוא 2.1632
10/02/2020 2.019 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/02/2020 הוא 2.019
11/02/2020 2.0526 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/02/2020 הוא 2.0526
12/02/2020 1.9181 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/02/2020 הוא 1.9181
13/02/2020 1.9124 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/02/2020 הוא 1.9124
14/02/2020 1.9144 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/02/2020 הוא 1.9144
15/02/2020 1.9144 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/02/2020 הוא 1.9144
16/02/2020 1.9144 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/02/2020 הוא 1.9144
17/02/2020 1.9132 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/02/2020 הוא 1.9132
18/02/2020 1.9099 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/02/2020 הוא 1.9099
19/02/2020 1.9144 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/02/2020 הוא 1.9144
20/02/2020 1.9131 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/02/2020 הוא 1.9131
21/02/2020 1.908 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/02/2020 הוא 1.908
22/02/2020 1.908 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/02/2020 הוא 1.908
23/02/2020 1.9079 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/02/2020 הוא 1.9079
24/02/2020 1.9131 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/02/2020 הוא 1.9131
25/02/2020 1.914 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/02/2020 הוא 1.914
26/02/2020 1.9171 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/02/2020 הוא 1.9171
27/02/2020 1.9317 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/02/2020 הוא 1.9317
28/02/2020 1.9517 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/02/2020 הוא 1.9517
29/02/2020 1.9517 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/02/2020 הוא 1.9517
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 03/2020 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 01/2020

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.