אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש ינואר 2020 (01/2020)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים בינואר 2020 (01/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2020 2.0393 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/01/2020 הוא 2.0393
02/01/2020 2.0485 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/01/2020 הוא 2.0485
03/01/2020 2.0618 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/01/2020 הוא 2.0618
04/01/2020 2.0618 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/01/2020 הוא 2.0618
05/01/2020 2.0616 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/01/2020 הוא 2.0616
06/01/2020 2.0606 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/01/2020 הוא 2.0606
07/01/2020 2.0579 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/01/2020 הוא 2.0579
08/01/2020 2.0692 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/01/2020 הוא 2.0692
09/01/2020 2.071 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/01/2020 הוא 2.071
10/01/2020 2.0749 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/01/2020 הוא 2.0749
11/01/2020 2.0797 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/01/2020 הוא 2.0797
12/01/2020 2.0797 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/01/2020 הוא 2.0797
13/01/2020 2.14 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/01/2020 הוא 2.14
14/01/2020 2.1345 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/01/2020 הוא 2.1345
15/01/2020 2.1405 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/01/2020 הוא 2.1405
16/01/2020 2.0509 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/01/2020 הוא 2.0509
17/01/2020 2.0625 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/01/2020 הוא 2.0625
18/01/2020 2.0625 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/01/2020 הוא 2.0625
19/01/2020 2.0625 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/01/2020 הוא 2.0625
20/01/2020 2.0635 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/01/2020 הוא 2.0635
21/01/2020 2.0635 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/01/2020 הוא 2.0635
22/01/2020 2.067 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/01/2020 הוא 2.067
23/01/2020 2.082 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/01/2020 הוא 2.082
24/01/2020 2.0872 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/01/2020 הוא 2.0872
25/01/2020 2.0872 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/01/2020 הוא 2.0872
26/01/2020 2.0871 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/01/2020 הוא 2.0871
27/01/2020 2.0965 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/01/2020 הוא 2.0965
28/01/2020 2.0995 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/01/2020 הוא 2.0995
29/01/2020 2.0989 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/01/2020 הוא 2.0989
30/01/2020 2.098 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/01/2020 הוא 2.098
31/01/2020 2.0966 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/01/2020 הוא 2.0966
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 02/2020 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 12/2019

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.