אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש מרץ 2020 (03/2020)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים במרץ 2020 (03/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2020 1.9521 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/03/2020 הוא 1.9521
02/03/2020 1.9472 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/03/2020 הוא 1.9472
03/03/2020 1.924 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/03/2020 הוא 1.924
04/03/2020 1.9273 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/03/2020 הוא 1.9273
05/03/2020 1.9416 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/03/2020 הוא 1.9416
06/03/2020 1.9463 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/03/2020 הוא 1.9463
07/03/2020 1.9463 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/03/2020 הוא 1.9463
08/03/2020 1.9461 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/03/2020 הוא 1.9461
09/03/2020 1.9672 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/03/2020 הוא 1.9672
10/03/2020 1.9779 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/03/2020 הוא 1.9779
11/03/2020 1.9716 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/03/2020 הוא 1.9716
12/03/2020 2.0629 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/03/2020 הוא 2.0629
13/03/2020 2.0492 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/03/2020 הוא 2.0492
14/03/2020 2.0492 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/03/2020 הוא 2.0492
15/03/2020 2.0511 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/03/2020 הוא 2.0511
16/03/2020 2.1004 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/03/2020 הוא 2.1004
17/03/2020 2.1465 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/03/2020 הוא 2.1465
18/03/2020 2.1038 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/03/2020 הוא 2.1038
19/03/2020 2.0392 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/03/2020 הוא 2.0392
20/03/2020 2.0194 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/03/2020 הוא 2.0194
21/03/2020 2.0194 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/03/2020 הוא 2.0194
22/03/2020 2.021 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/03/2020 הוא 2.021
23/03/2020 2.0901 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/03/2020 הוא 2.0901
24/03/2020 2.0067 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/03/2020 הוא 2.0067
25/03/2020 2.0264 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/03/2020 הוא 2.0264
26/03/2020 1.9972 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/03/2020 הוא 1.9972
27/03/2020 1.9916 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/03/2020 הוא 1.9916
28/03/2020 1.9916 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/03/2020 הוא 1.9916
29/03/2020 2.0128 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/03/2020 הוא 2.0128
30/03/2020 1.9937 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/03/2020 הוא 1.9937
31/03/2020 1.973 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/03/2020 הוא 1.973
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 04/2020 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 02/2020

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.