אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש יולי 2017 (07/2017)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים ביולי 2017 (07/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2017 1.9671 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/07/2017 הוא 1.9671
02/07/2017 1.967 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/07/2017 הוא 1.967
03/07/2017 1.9771 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/07/2017 הוא 1.9771
04/07/2017 1.9828 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/07/2017 הוא 1.9828
05/07/2017 1.9806 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/07/2017 הוא 1.9806
06/07/2017 1.9886 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/07/2017 הוא 1.9886
07/07/2017 2.0003 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/07/2017 הוא 2.0003
08/07/2017 1.9968 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/07/2017 הוא 1.9968
09/07/2017 1.9966 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/07/2017 הוא 1.9966
10/07/2017 2.0009 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/07/2017 הוא 2.0009
11/07/2017 2.0115 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/07/2017 הוא 2.0115
12/07/2017 1.9982 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/07/2017 הוא 1.9982
13/07/2017 1.9948 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/07/2017 הוא 1.9948
14/07/2017 2.0058 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/07/2017 הוא 2.0058
15/07/2017 2.0058 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/07/2017 הוא 2.0058
16/07/2017 2.0027 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/07/2017 הוא 2.0027
17/07/2017 2.0175 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/07/2017 הוא 2.0175
18/07/2017 2.0131 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/07/2017 הוא 2.0131
19/07/2017 2.0141 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/07/2017 הוא 2.0141
20/07/2017 2.0049 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/07/2017 הוא 2.0049
21/07/2017 2.014 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/07/2017 הוא 2.014
22/07/2017 2.014 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/07/2017 הוא 2.014
23/07/2017 2.0097 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/07/2017 הוא 2.0097
24/07/2017 2.0114 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/07/2017 הוא 2.0114
25/07/2017 2.0184 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/07/2017 הוא 2.0184
26/07/2017 2.0083 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/07/2017 הוא 2.0083
27/07/2017 2.0051 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/07/2017 הוא 2.0051
28/07/2017 2.0066 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/07/2017 הוא 2.0066
29/07/2017 2.0066 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/07/2017 הוא 2.0066
30/07/2017 2.0075 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/07/2017 הוא 2.0075
31/07/2017 2.0082 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/07/2017 הוא 2.0082
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 08/2017 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 06/2017

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.