אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש יוני 2017 (06/2017)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים ביוני 2017 (06/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/06/2017 1.9906 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/06/2017 הוא 1.9906
02/06/2017 1.999 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/06/2017 הוא 1.999
03/06/2017 1.9872 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/06/2017 הוא 1.9872
04/06/2017 2.0031 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/06/2017 הוא 2.0031
05/06/2017 1.9749 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/06/2017 הוא 1.9749
06/06/2017 1.9913 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/06/2017 הוא 1.9913
07/06/2017 1.9723 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/06/2017 הוא 1.9723
08/06/2017 1.9686 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/06/2017 הוא 1.9686
09/06/2017 1.9694 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/06/2017 הוא 1.9694
10/06/2017 1.9694 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/06/2017 הוא 1.9694
11/06/2017 1.9708 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/06/2017 הוא 1.9708
12/06/2017 1.9752 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/06/2017 הוא 1.9752
13/06/2017 1.976 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/06/2017 הוא 1.976
14/06/2017 1.9642 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/06/2017 הוא 1.9642
15/06/2017 1.9806 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/06/2017 הוא 1.9806
16/06/2017 1.984 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/06/2017 הוא 1.984
17/06/2017 1.984 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/06/2017 הוא 1.984
18/06/2017 1.9837 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/06/2017 הוא 1.9837
19/06/2017 1.9887 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/06/2017 הוא 1.9887
20/06/2017 1.998 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/06/2017 הוא 1.998
21/06/2017 1.9979 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/06/2017 הוא 1.9979
22/06/2017 2.0013 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/06/2017 הוא 2.0013
23/06/2017 2.0012 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/06/2017 הוא 2.0012
24/06/2017 1.9967 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/06/2017 הוא 1.9967
25/06/2017 1.9961 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/06/2017 הוא 1.9961
26/06/2017 1.9846 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/06/2017 הוא 1.9846
27/06/2017 1.9825 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/06/2017 הוא 1.9825
28/06/2017 1.9761 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/06/2017 הוא 1.9761
29/06/2017 1.9683 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/06/2017 הוא 1.9683
30/06/2017 1.9671 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/06/2017 הוא 1.9671
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 07/2017 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 05/2017

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.