אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש מאי 2017 (05/2017)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים במאי 2017 (05/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2017 2.0307 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/05/2017 הוא 2.0307
02/05/2017 2.0235 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/05/2017 הוא 2.0235
03/05/2017 2.0294 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/05/2017 הוא 2.0294
04/05/2017 2.0246 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/05/2017 הוא 2.0246
05/05/2017 2.0035 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/05/2017 הוא 2.0035
06/05/2017 2.0035 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/05/2017 הוא 2.0035
07/05/2017 2.0034 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/05/2017 הוא 2.0034
08/05/2017 2.0191 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/05/2017 הוא 2.0191
09/05/2017 2.022 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/05/2017 הוא 2.022
10/05/2017 2.0239 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/05/2017 הוא 2.0239
11/05/2017 2.025 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/05/2017 הוא 2.025
12/05/2017 2.0275 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/05/2017 הוא 2.0275
13/05/2017 2.0228 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/05/2017 הוא 2.0228
14/05/2017 2.0228 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/05/2017 הוא 2.0228
15/05/2017 2.0353 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/05/2017 הוא 2.0353
16/05/2017 2.0177 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/05/2017 הוא 2.0177
17/05/2017 2.0135 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/05/2017 הוא 2.0135
18/05/2017 2.0042 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/05/2017 הוא 2.0042
19/05/2017 1.9974 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/05/2017 הוא 1.9974
20/05/2017 1.9974 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/05/2017 הוא 1.9974
21/05/2017 1.9976 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/05/2017 הוא 1.9976
22/05/2017 2.0002 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/05/2017 הוא 2.0002
23/05/2017 2.0038 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/05/2017 הוא 2.0038
24/05/2017 1.9995 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/05/2017 הוא 1.9995
25/05/2017 2.0013 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/05/2017 הוא 2.0013
26/05/2017 1.9948 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/05/2017 הוא 1.9948
27/05/2017 1.9948 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/05/2017 הוא 1.9948
28/05/2017 1.9979 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/05/2017 הוא 1.9979
29/05/2017 2.0025 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/05/2017 הוא 2.0025
30/05/2017 1.9786 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/05/2017 הוא 1.9786
31/05/2017 1.9721 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/05/2017 הוא 1.9721
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 06/2017 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 04/2017

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.