אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש אוגוסט 2017 (08/2017)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים באוגוסט 2017 (08/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/08/2017 2.009 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/08/2017 הוא 2.009
02/08/2017 2.0169 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/08/2017 הוא 2.0169
03/08/2017 2.0312 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/08/2017 הוא 2.0312
04/08/2017 2.0483 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/08/2017 הוא 2.0483
05/08/2017 2.0483 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/08/2017 הוא 2.0483
06/08/2017 2.0488 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/08/2017 הוא 2.0488
07/08/2017 2.0257 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/08/2017 הוא 2.0257
08/08/2017 2.0226 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/08/2017 הוא 2.0226
09/08/2017 2.0152 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/08/2017 הוא 2.0152
10/08/2017 2.0138 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/08/2017 הוא 2.0138
11/08/2017 2.0149 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/08/2017 הוא 2.0149
12/08/2017 2.0149 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/08/2017 הוא 2.0149
13/08/2017 2.0132 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/08/2017 הוא 2.0132
14/08/2017 2.022 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/08/2017 הוא 2.022
15/08/2017 2.0397 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/08/2017 הוא 2.0397
16/08/2017 2.0307 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/08/2017 הוא 2.0307
17/08/2017 2.0306 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/08/2017 הוא 2.0306
18/08/2017 2.0277 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/08/2017 הוא 2.0277
19/08/2017 2.0277 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/08/2017 הוא 2.0277
20/08/2017 2.0276 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/08/2017 הוא 2.0276
21/08/2017 2.026 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/08/2017 הוא 2.026
22/08/2017 2.0277 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/08/2017 הוא 2.0277
23/08/2017 2.0229 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/08/2017 הוא 2.0229
24/08/2017 2.0156 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/08/2017 הוא 2.0156
25/08/2017 2.0082 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/08/2017 הוא 2.0082
26/08/2017 2.0082 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/08/2017 הוא 2.0082
27/08/2017 2.0082 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/08/2017 הוא 2.0082
28/08/2017 2.0112 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/08/2017 הוא 2.0112
29/08/2017 2.0048 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/08/2017 הוא 2.0048
30/08/2017 2.0114 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/08/2017 הוא 2.0114
31/08/2017 2.0071 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/08/2017 הוא 2.0071
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 09/2017 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 07/2017

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.