אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש אוגוסט 2016 (08/2016)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים באוגוסט 2016 (08/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/08/2016 2.1503 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/08/2016 הוא 2.1503
02/08/2016 2.1523 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/08/2016 הוא 2.1523
03/08/2016 2.1586 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/08/2016 הוא 2.1586
04/08/2016 2.1606 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/08/2016 הוא 2.1606
05/08/2016 2.1675 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/08/2016 הוא 2.1675
06/08/2016 2.1675 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/08/2016 הוא 2.1675
07/08/2016 2.1679 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/08/2016 הוא 2.1679
08/08/2016 2.158 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/08/2016 הוא 2.158
09/08/2016 2.1551 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/08/2016 הוא 2.1551
10/08/2016 2.1554 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/08/2016 הוא 2.1554
11/08/2016 2.1523 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/08/2016 הוא 2.1523
12/08/2016 2.1521 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/08/2016 הוא 2.1521
13/08/2016 2.1521 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/08/2016 הוא 2.1521
14/08/2016 2.1534 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/08/2016 הוא 2.1534
15/08/2016 2.1443 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/08/2016 הוא 2.1443
16/08/2016 2.1325 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/08/2016 הוא 2.1325
17/08/2016 2.1422 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/08/2016 הוא 2.1422
18/08/2016 2.134 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/08/2016 הוא 2.134
19/08/2016 2.1252 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/08/2016 הוא 2.1252
20/08/2016 2.1252 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/08/2016 הוא 2.1252
21/08/2016 2.1257 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/08/2016 הוא 2.1257
22/08/2016 2.1333 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/08/2016 הוא 2.1333
23/08/2016 2.1306 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/08/2016 הוא 2.1306
24/08/2016 2.1261 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/08/2016 הוא 2.1261
25/08/2016 2.1229 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/08/2016 הוא 2.1229
26/08/2016 2.1309 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/08/2016 הוא 2.1309
27/08/2016 2.1309 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/08/2016 הוא 2.1309
28/08/2016 2.1318 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/08/2016 הוא 2.1318
29/08/2016 2.139 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/08/2016 הוא 2.139
30/08/2016 2.1397 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/08/2016 הוא 2.1397
31/08/2016 2.1341 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/08/2016 הוא 2.1341
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 09/2016 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 07/2016

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.