אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש ספטמבר 2016 (09/2016)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים בספטמבר 2016 (09/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2016 2.127 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/09/2016 הוא 2.127
02/09/2016 2.1226 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/09/2016 הוא 2.1226
03/09/2016 2.1226 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/09/2016 הוא 2.1226
04/09/2016 2.1201 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/09/2016 הוא 2.1201
05/09/2016 2.1253 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/09/2016 הוא 2.1253
06/09/2016 2.121 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/09/2016 הוא 2.121
07/09/2016 2.122 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/09/2016 הוא 2.122
08/09/2016 2.1243 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/09/2016 הוא 2.1243
09/09/2016 2.1231 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/09/2016 הוא 2.1231
10/09/2016 2.1231 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/09/2016 הוא 2.1231
11/09/2016 2.1237 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/09/2016 הוא 2.1237
12/09/2016 2.1276 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/09/2016 הוא 2.1276
13/09/2016 2.1383 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/09/2016 הוא 2.1383
14/09/2016 2.1376 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/09/2016 הוא 2.1376
15/09/2016 2.13 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/09/2016 הוא 2.13
16/09/2016 2.132 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/09/2016 הוא 2.132
17/09/2016 2.132 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/09/2016 הוא 2.132
18/09/2016 2.1291 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/09/2016 הוא 2.1291
19/09/2016 2.1303 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/09/2016 הוא 2.1303
20/09/2016 2.1325 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/09/2016 הוא 2.1325
21/09/2016 2.1315 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/09/2016 הוא 2.1315
22/09/2016 2.1222 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/09/2016 הוא 2.1222
23/09/2016 2.121 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/09/2016 הוא 2.121
24/09/2016 2.121 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/09/2016 הוא 2.121
25/09/2016 2.1212 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/09/2016 הוא 2.1212
26/09/2016 2.1202 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/09/2016 הוא 2.1202
27/09/2016 2.1164 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/09/2016 הוא 2.1164
28/09/2016 2.1173 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/09/2016 הוא 2.1173
29/09/2016 2.1163 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/09/2016 הוא 2.1163
30/09/2016 2.1164 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/09/2016 הוא 2.1164
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 10/2016 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 08/2016

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.