אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש יולי 2016 (07/2016)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים ביולי 2016 (07/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2016 2.1581 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/07/2016 הוא 2.1581
02/07/2016 2.158 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/07/2016 הוא 2.158
03/07/2016 2.1578 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/07/2016 הוא 2.1578
04/07/2016 2.1594 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/07/2016 הוא 2.1594
05/07/2016 2.1764 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/07/2016 הוא 2.1764
06/07/2016 2.1722 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/07/2016 הוא 2.1722
07/07/2016 2.1778 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/07/2016 הוא 2.1778
08/07/2016 2.1756 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/07/2016 הוא 2.1756
09/07/2016 2.1774 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/07/2016 הוא 2.1774
10/07/2016 2.1764 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/07/2016 הוא 2.1764
11/07/2016 2.1789 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/07/2016 הוא 2.1789
12/07/2016 2.1701 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/07/2016 הוא 2.1701
13/07/2016 2.1673 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/07/2016 הוא 2.1673
14/07/2016 2.1605 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/07/2016 הוא 2.1605
15/07/2016 2.1864 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/07/2016 הוא 2.1864
16/07/2016 2.1864 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/07/2016 הוא 2.1864
17/07/2016 2.1781 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/07/2016 הוא 2.1781
18/07/2016 2.1764 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/07/2016 הוא 2.1764
19/07/2016 2.1767 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/07/2016 הוא 2.1767
20/07/2016 2.176 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/07/2016 הוא 2.176
21/07/2016 2.1711 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/07/2016 הוא 2.1711
22/07/2016 2.167 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/07/2016 הוא 2.167
23/07/2016 2.167 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/07/2016 הוא 2.167
24/07/2016 2.1666 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/07/2016 הוא 2.1666
25/07/2016 2.1719 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/07/2016 הוא 2.1719
26/07/2016 2.1685 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/07/2016 הוא 2.1685
27/07/2016 2.1713 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/07/2016 הוא 2.1713
28/07/2016 2.1613 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/07/2016 הוא 2.1613
29/07/2016 2.1519 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/07/2016 הוא 2.1519
30/07/2016 2.1519 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/07/2016 הוא 2.1519
31/07/2016 2.1526 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/07/2016 הוא 2.1526
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 08/2016 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 06/2016

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.