אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש דצמבר 2016 (12/2016)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בדצמבר 2016 (12/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2016 0.9118 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/12/2016 הוא 0.9118
02/12/2016 0.9082 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/12/2016 הוא 0.9082
03/12/2016 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/12/2016 הוא 0.91
04/12/2016 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/12/2016 הוא 0.91
05/12/2016 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/12/2016 הוא 0.91
06/12/2016 0.913 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/12/2016 הוא 0.913
07/12/2016 0.9216 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/12/2016 הוא 0.9216
08/12/2016 0.9153 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/12/2016 הוא 0.9153
09/12/2016 0.9088 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/12/2016 הוא 0.9088
10/12/2016 0.9094 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/12/2016 הוא 0.9094
11/12/2016 0.9094 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/12/2016 הוא 0.9094
12/12/2016 0.9094 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/12/2016 הוא 0.9094
13/12/2016 0.9095 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/12/2016 הוא 0.9095
14/12/2016 0.9132 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/12/2016 הוא 0.9132
15/12/2016 0.9013 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/12/2016 הוא 0.9013
16/12/2016 0.9146 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/12/2016 הוא 0.9146
17/12/2016 0.9138 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/12/2016 הוא 0.9138
18/12/2016 0.9138 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/12/2016 הוא 0.9138
19/12/2016 0.9138 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/12/2016 הוא 0.9138
20/12/2016 0.9077 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/12/2016 הוא 0.9077
21/12/2016 0.9057 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/12/2016 הוא 0.9057
22/12/2016 0.905 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/12/2016 הוא 0.905
23/12/2016 0.9059 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/12/2016 הוא 0.9059
24/12/2016 0.9132 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/12/2016 הוא 0.9132
25/12/2016 0.9132 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/12/2016 הוא 0.9132
26/12/2016 0.9132 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/12/2016 הוא 0.9132
27/12/2016 0.9132 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/12/2016 הוא 0.9132
28/12/2016 0.9102 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/12/2016 הוא 0.9102
29/12/2016 0.9113 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/12/2016 הוא 0.9113
30/12/2016 0.9178 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/12/2016 הוא 0.9178
31/12/2016 0.9178 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/12/2016 הוא 0.9178
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2017 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 11/2016

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.