אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש נובמבר 2016 (11/2016)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בנובמבר 2016 (11/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2016 0.9779 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/11/2016 הוא 0.9779
02/11/2016 0.9787 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/11/2016 הוא 0.9787
03/11/2016 0.9773 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/11/2016 הוא 0.9773
04/11/2016 0.9771 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/11/2016 הוא 0.9771
05/11/2016 0.9739 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/11/2016 הוא 0.9739
06/11/2016 0.9739 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/11/2016 הוא 0.9739
07/11/2016 0.9739 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/11/2016 הוא 0.9739
08/11/2016 0.972 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/11/2016 הוא 0.972
09/11/2016 0.9656 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/11/2016 הוא 0.9656
10/11/2016 0.9599 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/11/2016 הוא 0.9599
11/11/2016 0.9478 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/11/2016 הוא 0.9478
12/11/2016 0.9419 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/11/2016 הוא 0.9419
13/11/2016 0.9419 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/11/2016 הוא 0.9419
14/11/2016 0.9419 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/11/2016 הוא 0.9419
15/11/2016 0.9347 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/11/2016 הוא 0.9347
16/11/2016 0.9288 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/11/2016 הוא 0.9288
17/11/2016 0.9303 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/11/2016 הוא 0.9303
18/11/2016 0.9265 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/11/2016 הוא 0.9265
19/11/2016 0.9285 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/11/2016 הוא 0.9285
20/11/2016 0.9285 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/11/2016 הוא 0.9285
21/11/2016 0.9285 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/11/2016 הוא 0.9285
22/11/2016 0.9284 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/11/2016 הוא 0.9284
23/11/2016 0.9298 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/11/2016 הוא 0.9298
24/11/2016 0.9242 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/11/2016 הוא 0.9242
25/11/2016 0.9289 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/11/2016 הוא 0.9289
26/11/2016 0.9239 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/11/2016 הוא 0.9239
27/11/2016 0.9239 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/11/2016 הוא 0.9239
28/11/2016 0.9239 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/11/2016 הוא 0.9239
29/11/2016 0.9183 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/11/2016 הוא 0.9183
30/11/2016 0.9183 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/11/2016 הוא 0.9183
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 12/2016 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 10/2016

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.