אתר המידע של CAP

שער הפסו המקסיקני בחודש דצמבר 2014 (12/2014)

לשימושכם, שערי הפסו המקסיקני בדצמבר 2014 (12/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2014 0.2814 שער הפסו המקסיקני בתאריך 01/12/2014 הוא 0.2814
02/12/2014 0.2828 שער הפסו המקסיקני בתאריך 02/12/2014 הוא 0.2828
03/12/2014 0.2835 שער הפסו המקסיקני בתאריך 03/12/2014 הוא 0.2835
04/12/2014 0.2827 שער הפסו המקסיקני בתאריך 04/12/2014 הוא 0.2827
05/12/2014 0.2797 שער הפסו המקסיקני בתאריך 05/12/2014 הוא 0.2797
06/12/2014 0.2776 שער הפסו המקסיקני בתאריך 06/12/2014 הוא 0.2776
07/12/2014 0.2776 שער הפסו המקסיקני בתאריך 07/12/2014 הוא 0.2776
08/12/2014 0.2776 שער הפסו המקסיקני בתאריך 08/12/2014 הוא 0.2776
09/12/2014 0.2731 שער הפסו המקסיקני בתאריך 09/12/2014 הוא 0.2731
10/12/2014 0.2732 שער הפסו המקסיקני בתאריך 10/12/2014 הוא 0.2732
11/12/2014 0.2691 שער הפסו המקסיקני בתאריך 11/12/2014 הוא 0.2691
12/12/2014 0.2624 שער הפסו המקסיקני בתאריך 12/12/2014 הוא 0.2624
13/12/2014 0.2661 שער הפסו המקסיקני בתאריך 13/12/2014 הוא 0.2661
14/12/2014 0.2661 שער הפסו המקסיקני בתאריך 14/12/2014 הוא 0.2661
15/12/2014 0.2661 שער הפסו המקסיקני בתאריך 15/12/2014 הוא 0.2661
16/12/2014 0.2646 שער הפסו המקסיקני בתאריך 16/12/2014 הוא 0.2646
17/12/2014 0.266 שער הפסו המקסיקני בתאריך 17/12/2014 הוא 0.266
18/12/2014 0.2724 שער הפסו המקסיקני בתאריך 18/12/2014 הוא 0.2724
19/12/2014 0.2703 שער הפסו המקסיקני בתאריך 19/12/2014 הוא 0.2703
20/12/2014 0.2694 שער הפסו המקסיקני בתאריך 20/12/2014 הוא 0.2694
21/12/2014 0.2694 שער הפסו המקסיקני בתאריך 21/12/2014 הוא 0.2694
22/12/2014 0.2694 שער הפסו המקסיקני בתאריך 22/12/2014 הוא 0.2694
23/12/2014 0.2666 שער הפסו המקסיקני בתאריך 23/12/2014 הוא 0.2666
24/12/2014 0.2653 שער הפסו המקסיקני בתאריך 24/12/2014 הוא 0.2653
25/12/2014 0.2673 שער הפסו המקסיקני בתאריך 25/12/2014 הוא 0.2673
26/12/2014 0.2673 שער הפסו המקסיקני בתאריך 26/12/2014 הוא 0.2673
27/12/2014 0.2673 שער הפסו המקסיקני בתאריך 27/12/2014 הוא 0.2673
28/12/2014 0.2673 שער הפסו המקסיקני בתאריך 28/12/2014 הוא 0.2673
29/12/2014 0.2673 שער הפסו המקסיקני בתאריך 29/12/2014 הוא 0.2673
30/12/2014 0.265 שער הפסו המקסיקני בתאריך 30/12/2014 הוא 0.265
31/12/2014 0.2642 שער הפסו המקסיקני בתאריך 31/12/2014 הוא 0.2642
מעבר לשער הפסו המקסיקני בחודש 01/2015 מעבר לשער הפסו המקסיקני בחודש 11/2014

תגובות הגולשים