אתר המידע של CAP

שער הפסו המקסיקני בחודש נובמבר 2014 (11/2014)

לשימושכם, שערי הפסו המקסיקני בנובמבר 2014 (11/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2014 0.281 שער הפסו המקסיקני בתאריך 01/11/2014 הוא 0.281
02/11/2014 0.281 שער הפסו המקסיקני בתאריך 02/11/2014 הוא 0.281
03/11/2014 0.281 שער הפסו המקסיקני בתאריך 03/11/2014 הוא 0.281
04/11/2014 0.278 שער הפסו המקסיקני בתאריך 04/11/2014 הוא 0.278
05/11/2014 0.279 שער הפסו המקסיקני בתאריך 05/11/2014 הוא 0.279
06/11/2014 0.279 שער הפסו המקסיקני בתאריך 06/11/2014 הוא 0.279
07/11/2014 0.279 שער הפסו המקסיקני בתאריך 07/11/2014 הוא 0.279
08/11/2014 0.28 שער הפסו המקסיקני בתאריך 08/11/2014 הוא 0.28
09/11/2014 0.28 שער הפסו המקסיקני בתאריך 09/11/2014 הוא 0.28
10/11/2014 0.28 שער הפסו המקסיקני בתאריך 10/11/2014 הוא 0.28
11/11/2014 0.281 שער הפסו המקסיקני בתאריך 11/11/2014 הוא 0.281
12/11/2014 0.281 שער הפסו המקסיקני בתאריך 12/11/2014 הוא 0.281
13/11/2014 0.281 שער הפסו המקסיקני בתאריך 13/11/2014 הוא 0.281
14/11/2014 0.28 שער הפסו המקסיקני בתאריך 14/11/2014 הוא 0.28
15/11/2014 0.282 שער הפסו המקסיקני בתאריך 15/11/2014 הוא 0.282
16/11/2014 0.282 שער הפסו המקסיקני בתאריך 16/11/2014 הוא 0.282
17/11/2014 0.282 שער הפסו המקסיקני בתאריך 17/11/2014 הוא 0.282
18/11/2014 0.283 שער הפסו המקסיקני בתאריך 18/11/2014 הוא 0.283
19/11/2014 0.282 שער הפסו המקסיקני בתאריך 19/11/2014 הוא 0.282
20/11/2014 0.283 שער הפסו המקסיקני בתאריך 20/11/2014 הוא 0.283
21/11/2014 0.283 שער הפסו המקסיקני בתאריך 21/11/2014 הוא 0.283
22/11/2014 0.284 שער הפסו המקסיקני בתאריך 22/11/2014 הוא 0.284
23/11/2014 0.284 שער הפסו המקסיקני בתאריך 23/11/2014 הוא 0.284
24/11/2014 0.284 שער הפסו המקסיקני בתאריך 24/11/2014 הוא 0.284
25/11/2014 0.283 שער הפסו המקסיקני בתאריך 25/11/2014 הוא 0.283
26/11/2014 0.283 שער הפסו המקסיקני בתאריך 26/11/2014 הוא 0.283
27/11/2014 0.283 שער הפסו המקסיקני בתאריך 27/11/2014 הוא 0.283
28/11/2014 0.281 שער הפסו המקסיקני בתאריך 28/11/2014 הוא 0.281
29/11/2014 0.281 שער הפסו המקסיקני בתאריך 29/11/2014 הוא 0.281
30/11/2014 0.281 שער הפסו המקסיקני בתאריך 30/11/2014 הוא 0.281
מעבר לשער הפסו המקסיקני בחודש 12/2014 מעבר לשער הפסו המקסיקני בחודש 10/2014

תגובות הגולשים