אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש מאי 2021 (05/2021)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים במאי 2021 (05/2021).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2021 1.8073 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/05/2021 הוא 1.8073
02/05/2021 1.7977 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/05/2021 הוא 1.7977
03/05/2021 1.7977 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/05/2021 הוא 1.7977
04/05/2021 1.8104 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/05/2021 הוא 1.8104
05/05/2021 1.8181 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/05/2021 הוא 1.8181
06/05/2021 1.8204 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/05/2021 הוא 1.8204
07/05/2021 1.8161 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/05/2021 הוא 1.8161
08/05/2021 1.8129 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/05/2021 הוא 1.8129
09/05/2021 1.8263 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/05/2021 הוא 1.8263
10/05/2021 1.8263 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/05/2021 הוא 1.8263
11/05/2021 1.812 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/05/2021 הוא 1.812
12/05/2021 1.8305 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/05/2021 הוא 1.8305
13/05/2021 1.8312 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/05/2021 הוא 1.8312
14/05/2021 1.8326 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/05/2021 הוא 1.8326
15/05/2021 1.8247 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/05/2021 הוא 1.8247
16/05/2021 1.8247 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/05/2021 הוא 1.8247
17/05/2021 1.8247 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/05/2021 הוא 1.8247
18/05/2021 1.8266 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/05/2021 הוא 1.8266
19/05/2021 1.8126 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/05/2021 הוא 1.8126
20/05/2021 1.8194 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/05/2021 הוא 1.8194
21/05/2021 1.8154 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/05/2021 הוא 1.8154
22/05/2021 1.8135 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/05/2021 הוא 1.8135
23/05/2021 1.8135 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/05/2021 הוא 1.8135
24/05/2021 1.8133 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/05/2021 הוא 1.8133
25/05/2021 1.8104 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/05/2021 הוא 1.8104
26/05/2021 1.8077 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/05/2021 הוא 1.8077
27/05/2021 1.8077 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/05/2021 הוא 1.8077
28/05/2021 1.8077 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/05/2021 הוא 1.8077
29/05/2021 1.8077 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/05/2021 הוא 1.8077
30/05/2021 1.8077 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/05/2021 הוא 1.8077
31/05/2021 1.8077 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/05/2021 הוא 1.8077
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 06/2021 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 04/2021

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.