אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש אפריל 2021 (04/2021)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים באפריל 2021 (04/2021).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2021 1.8578 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/04/2021 הוא 1.8578
02/04/2021 1.8571 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/04/2021 הוא 1.8571
03/04/2021 1.8615 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/04/2021 הוא 1.8615
04/04/2021 1.8615 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/04/2021 הוא 1.8615
05/04/2021 1.861 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/04/2021 הוא 1.861
06/04/2021 1.8458 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/04/2021 הוא 1.8458
07/04/2021 1.8362 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/04/2021 הוא 1.8362
08/04/2021 1.8337 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/04/2021 הוא 1.8337
09/04/2021 1.8283 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/04/2021 הוא 1.8283
10/04/2021 1.8347 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/04/2021 הוא 1.8347
11/04/2021 1.836 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/04/2021 הוא 1.836
12/04/2021 1.8359 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/04/2021 הוא 1.8359
13/04/2021 1.8359 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/04/2021 הוא 1.8359
14/04/2021 1.8348 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/04/2021 הוא 1.8348
15/04/2021 1.8276 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/04/2021 הוא 1.8276
16/04/2021 1.828 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/04/2021 הוא 1.828
17/04/2021 1.8266 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/04/2021 הוא 1.8266
18/04/2021 1.8255 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/04/2021 הוא 1.8255
19/04/2021 1.8234 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/04/2021 הוא 1.8234
20/04/2021 1.8172 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/04/2021 הוא 1.8172
21/04/2021 1.8109 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/04/2021 הוא 1.8109
22/04/2021 1.8202 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/04/2021 הוא 1.8202
23/04/2021 1.8154 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/04/2021 הוא 1.8154
24/04/2021 1.8147 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/04/2021 הוא 1.8147
25/04/2021 1.8211 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/04/2021 הוא 1.8211
26/04/2021 1.8209 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/04/2021 הוא 1.8209
27/04/2021 1.8035 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/04/2021 הוא 1.8035
28/04/2021 1.8048 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/04/2021 הוא 1.8048
29/04/2021 1.8114 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/04/2021 הוא 1.8114
30/04/2021 1.8106 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/04/2021 הוא 1.8106
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 05/2021 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 03/2021

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.