אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש מרץ 2019 (03/2019)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים במרץ 2019 (03/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2019 2.0009 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/03/2019 הוא 2.0009
02/03/2019 2.0009 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/03/2019 הוא 2.0009
03/03/2019 2.0009 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/03/2019 הוא 2.0009
04/03/2019 1.9992 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/03/2019 הוא 1.9992
05/03/2019 1.9929 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/03/2019 הוא 1.9929
06/03/2019 1.9886 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/03/2019 הוא 1.9886
07/03/2019 1.9973 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/03/2019 הוא 1.9973
08/03/2019 1.989 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/03/2019 הוא 1.989
09/03/2019 1.989 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/03/2019 הוא 1.989
10/03/2019 1.9931 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/03/2019 הוא 1.9931
11/03/2019 1.9852 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/03/2019 הוא 1.9852
12/03/2019 1.9808 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/03/2019 הוא 1.9808
13/03/2019 1.973 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/03/2019 הוא 1.973
14/03/2019 1.9762 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/03/2019 הוא 1.9762
15/03/2019 1.9698 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/03/2019 הוא 1.9698
16/03/2019 1.9698 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/03/2019 הוא 1.9698
17/03/2019 1.9698 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/03/2019 הוא 1.9698
18/03/2019 1.9709 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/03/2019 הוא 1.9709
19/03/2019 1.9748 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/03/2019 הוא 1.9748
20/03/2019 1.9694 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/03/2019 הוא 1.9694
21/03/2019 1.9623 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/03/2019 הוא 1.9623
22/03/2019 1.974 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/03/2019 הוא 1.974
23/03/2019 1.9775 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/03/2019 הוא 1.9775
24/03/2019 1.9775 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/03/2019 הוא 1.9775
25/03/2019 1.9787 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/03/2019 הוא 1.9787
26/03/2019 1.9624 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/03/2019 הוא 1.9624
27/03/2019 1.9701 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/03/2019 הוא 1.9701
28/03/2019 1.9655 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/03/2019 הוא 1.9655
29/03/2019 1.9669 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/03/2019 הוא 1.9669
30/03/2019 1.9669 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/03/2019 הוא 1.9669
31/03/2019 1.9669 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/03/2019 הוא 1.9669
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 04/2019 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 02/2019

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.