אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש פברואר 2019 (02/2019)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2019 2.0263 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/02/2019 הוא 2.0263
02/02/2019 2.0263 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/02/2019 הוא 2.0263
03/02/2019 2.0263 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/02/2019 הוא 2.0263
04/02/2019 2.0109 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/02/2019 הוא 2.0109
05/02/2019 2.0069 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/02/2019 הוא 2.0069
06/02/2019 2.0173 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/02/2019 הוא 2.0173
07/02/2019 2.0239 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/02/2019 הוא 2.0239
08/02/2019 2.0302 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/02/2019 הוא 2.0302
09/02/2019 2.0295 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/02/2019 הוא 2.0295
10/02/2019 2.0296 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/02/2019 הוא 2.0296
11/02/2019 2.0309 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/02/2019 הוא 2.0309
12/02/2019 2.027 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/02/2019 הוא 2.027
13/02/2019 2.031 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/02/2019 הוא 2.031
14/02/2019 2.0243 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/02/2019 הוא 2.0243
15/02/2019 2.0046 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/02/2019 הוא 2.0046
16/02/2019 2.0046 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/02/2019 הוא 2.0046
17/02/2019 2.0046 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/02/2019 הוא 2.0046
18/02/2019 2.0045 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/02/2019 הוא 2.0045
19/02/2019 2.0047 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/02/2019 הוא 2.0047
20/02/2019 1.9987 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/02/2019 הוא 1.9987
21/02/2019 2.006 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/02/2019 הוא 2.006
22/02/2019 2.0005 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/02/2019 הוא 2.0005
23/02/2019 2.0012 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/02/2019 הוא 2.0012
24/02/2019 2.0012 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/02/2019 הוא 2.0012
25/02/2019 1.9982 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/02/2019 הוא 1.9982
26/02/2019 2.0051 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/02/2019 הוא 2.0051
27/02/2019 1.9976 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/02/2019 הוא 1.9976
28/02/2019 1.9961 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/02/2019 הוא 1.9961
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 03/2019 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 01/2019

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.