אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש יולי 2018 (07/2018)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים ביולי 2018 (07/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2018 2.002 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/07/2018 הוא 2.002
02/07/2018 2.0114 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/07/2018 הוא 2.0114
03/07/2018 1.9916 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/07/2018 הוא 1.9916
04/07/2018 1.9894 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/07/2018 הוא 1.9894
05/07/2018 1.9857 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/07/2018 הוא 1.9857
06/07/2018 1.9771 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/07/2018 הוא 1.9771
07/07/2018 1.9771 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/07/2018 הוא 1.9771
08/07/2018 2.0066 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/07/2018 הוא 2.0066
09/07/2018 1.9739 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/07/2018 הוא 1.9739
10/07/2018 1.9868 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/07/2018 הוא 1.9868
11/07/2018 1.9923 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/07/2018 הוא 1.9923
12/07/2018 1.9723 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/07/2018 הוא 1.9723
13/07/2018 1.9746 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/07/2018 הוא 1.9746
14/07/2018 1.9746 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/07/2018 הוא 1.9746
15/07/2018 1.9755 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/07/2018 הוא 1.9755
16/07/2018 1.9665 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/07/2018 הוא 1.9665
17/07/2018 1.9726 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/07/2018 הוא 1.9726
18/07/2018 1.9746 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/07/2018 הוא 1.9746
19/07/2018 1.9767 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/07/2018 הוא 1.9767
20/07/2018 1.9687 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/07/2018 הוא 1.9687
21/07/2018 1.9687 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/07/2018 הוא 1.9687
22/07/2018 1.9689 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/07/2018 הוא 1.9689
23/07/2018 1.9788 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/07/2018 הוא 1.9788
24/07/2018 1.9848 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/07/2018 הוא 1.9848
25/07/2018 1.9714 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/07/2018 הוא 1.9714
26/07/2018 1.9811 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/07/2018 הוא 1.9811
27/07/2018 1.9684 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/07/2018 הוא 1.9684
28/07/2018 1.9684 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/07/2018 הוא 1.9684
29/07/2018 1.9823 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/07/2018 הוא 1.9823
30/07/2018 1.9744 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/07/2018 הוא 1.9744
31/07/2018 1.978 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/07/2018 הוא 1.978
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 08/2018 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 06/2018

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.