אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש יוני 2018 (06/2018)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים ביוני 2018 (06/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/06/2018 1.9845 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/06/2018 הוא 1.9845
02/06/2018 1.9845 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/06/2018 הוא 1.9845
03/06/2018 1.9848 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/06/2018 הוא 1.9848
04/06/2018 1.9884 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/06/2018 הוא 1.9884
05/06/2018 1.9894 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/06/2018 הוא 1.9894
06/06/2018 1.9936 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/06/2018 הוא 1.9936
07/06/2018 1.9918 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/06/2018 הוא 1.9918
08/06/2018 1.9906 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/06/2018 הוא 1.9906
09/06/2018 1.9906 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/06/2018 הוא 1.9906
10/06/2018 1.99 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/06/2018 הוא 1.99
11/06/2018 1.9781 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/06/2018 הוא 1.9781
12/06/2018 1.9897 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/06/2018 הוא 1.9897
13/06/2018 1.9885 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/06/2018 הוא 1.9885
14/06/2018 2.0018 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/06/2018 הוא 2.0018
15/06/2018 2.0067 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/06/2018 הוא 2.0067
16/06/2018 2.0067 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/06/2018 הוא 2.0067
17/06/2018 2.0058 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/06/2018 הוא 2.0058
18/06/2018 2.0062 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/06/2018 הוא 2.0062
19/06/2018 2.0014 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/06/2018 הוא 2.0014
20/06/2018 1.997 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/06/2018 הוא 1.997
21/06/2018 1.9969 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/06/2018 הוא 1.9969
22/06/2018 1.9906 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/06/2018 הוא 1.9906
23/06/2018 1.9906 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/06/2018 הוא 1.9906
24/06/2018 1.9987 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/06/2018 הוא 1.9987
25/06/2018 1.9974 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/06/2018 הוא 1.9974
26/06/2018 2.008 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/06/2018 הוא 2.008
27/06/2018 2.014 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/06/2018 הוא 2.014
28/06/2018 2.0188 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/06/2018 הוא 2.0188
29/06/2018 2.0041 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/06/2018 הוא 2.0041
30/06/2018 2.0041 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/06/2018 הוא 2.0041
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 07/2018 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 05/2018

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.