אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש מרץ 2016 (03/2016)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים במרץ 2016 (03/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2016 2.1743 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/03/2016 הוא 2.1743
02/03/2016 2.1728 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/03/2016 הוא 2.1728
03/03/2016 2.1742 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/03/2016 הוא 2.1742
04/03/2016 2.1837 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/03/2016 הוא 2.1837
05/03/2016 2.1849 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/03/2016 הוא 2.1849
06/03/2016 2.1864 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/03/2016 הוא 2.1864
07/03/2016 2.1874 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/03/2016 הוא 2.1874
08/03/2016 2.1851 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/03/2016 הוא 2.1851
09/03/2016 2.1784 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/03/2016 הוא 2.1784
10/03/2016 2.1707 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/03/2016 הוא 2.1707
11/03/2016 2.1695 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/03/2016 הוא 2.1695
12/03/2016 2.168 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/03/2016 הוא 2.168
13/03/2016 2.1681 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/03/2016 הוא 2.1681
14/03/2016 2.1755 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/03/2016 הוא 2.1755
15/03/2016 2.175 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/03/2016 הוא 2.175
16/03/2016 2.1711 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/03/2016 הוא 2.1711
17/03/2016 2.1577 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/03/2016 הוא 2.1577
18/03/2016 2.156 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/03/2016 הוא 2.156
19/03/2016 2.1546 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/03/2016 הוא 2.1546
20/03/2016 2.1558 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/03/2016 הוא 2.1558
21/03/2016 2.1552 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/03/2016 הוא 2.1552
22/03/2016 2.1485 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/03/2016 הוא 2.1485
23/03/2016 2.1475 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/03/2016 הוא 2.1475
24/03/2016 2.1439 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/03/2016 הוא 2.1439
25/03/2016 2.1444 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/03/2016 הוא 2.1444
26/03/2016 2.1443 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/03/2016 הוא 2.1443
27/03/2016 2.1426 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/03/2016 הוא 2.1426
28/03/2016 2.1426 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/03/2016 הוא 2.1426
29/03/2016 2.1383 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/03/2016 הוא 2.1383
30/03/2016 2.1227 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/03/2016 הוא 2.1227
31/03/2016 2.1049 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/03/2016 הוא 2.1049
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 04/2016 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 02/2016

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.