אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש פברואר 2016 (02/2016)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים בפברואר 2016 (02/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2016 2.212 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/02/2016 הוא 2.212
02/02/2016 2.2148 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/02/2016 הוא 2.2148
03/02/2016 2.2042 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/02/2016 הוא 2.2042
04/02/2016 2.1862 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/02/2016 הוא 2.1862
05/02/2016 2.1746 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/02/2016 הוא 2.1746
06/02/2016 2.1712 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/02/2016 הוא 2.1712
07/02/2016 2.1697 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/02/2016 הוא 2.1697
08/02/2016 2.1754 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/02/2016 הוא 2.1754
09/02/2016 2.166 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/02/2016 הוא 2.166
10/02/2016 2.1683 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/02/2016 הוא 2.1683
11/02/2016 2.1727 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/02/2016 הוא 2.1727
12/02/2016 2.1703 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/02/2016 הוא 2.1703
13/02/2016 2.1703 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/02/2016 הוא 2.1703
14/02/2016 2.1703 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/02/2016 הוא 2.1703
15/02/2016 2.1767 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/02/2016 הוא 2.1767
16/02/2016 2.1808 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/02/2016 הוא 2.1808
17/02/2016 2.1813 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/02/2016 הוא 2.1813
18/02/2016 2.1865 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/02/2016 הוא 2.1865
19/02/2016 2.1863 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/02/2016 הוא 2.1863
20/02/2016 2.1872 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/02/2016 הוא 2.1872
21/02/2016 2.1877 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/02/2016 הוא 2.1877
22/02/2016 2.1856 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/02/2016 הוא 2.1856
23/02/2016 2.1866 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/02/2016 הוא 2.1866
24/02/2016 2.1887 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/02/2016 הוא 2.1887
25/02/2016 2.1833 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/02/2016 הוא 2.1833
26/02/2016 2.1877 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/02/2016 הוא 2.1877
27/02/2016 2.1869 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/02/2016 הוא 2.1869
28/02/2016 2.1871 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/02/2016 הוא 2.1871
29/02/2016 2.1842 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/02/2016 הוא 2.1842
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 03/2016 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 01/2016

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.