אתר המידע של CAP

קודי שגיאות של שב"א 96

סליקות האשראי לעיתים מחזירות הודעות שגיאה שמקורן בשב"א.
לשימושכם, מצורפת טבלה המפרטת כל הסטטוסי שמוחזרים ממערכת אשראית 96 של שב"א.
ניתן לעבור לטבלה המפרטת את כל הסטטוסים של מערכת אשראית EMV בלחיצה כאן.
קוד שגיאה תיאור
000 עסקה תקינה
001 חברת כרטיס האשראי של הלקוח/ה לא אישרה את החיוב, על פי הרשום אצלה הכרטיס חסום. ניתן להתקשר לחברת כרטיסי האשראי או לנסות לחייב כרטיס אחר.
002 על פי חברת כרטיס האשראי של הלקוח/ה הכרטיס גנוב וחסום. ניתן להתקשר לחברת כרטיסי האשראי או לנסות לחייב כרטיס אחר.
003 חברת כרטיס האשראי של הלקוח/ה נתנה שגיאה כללית ולא מוסברת. פעמים רבות שגיאה זו קשורה למסגרת האשראי. ניתן להתקשר לחברת כרטיסי האשראי או לנסות לחייב כרטיס אחר.
004 חברת כרטיס האשראי של הלקוח/ה לא אישרה את החיוב, ככל הנראה בגלל שנוצלה מסגרת האשראי של הלקוח/ה. ניתן להתקשר לחברת כרטיסי האשראי או לנסות לחייב כרטיס אחר.
005 הכרטיס חסום ולא ניתן להשתמש בו. יש לחייב כרטיס אחר (מסומן כמזויף).
006 החיוב נכשל עקב כך שמספר תעודת הזהות ו/או ה-CVV (הספרות בגב הכרטיס) לא תואמים את המידע אצל חברות האשראי.
007 ECI או UCAF/CAVV שגויים
008 תקלה בבניית מפתח גישה לקובץ חסומים
009 לא הצליח להתקשר, התקשר לחברת האשראי
010 תוכנית הופסקה עפ"י הוראת המפעיל (ESC) או COM PORT לא ניתן לפתיחה (WINDOWS)
011 אין אישור סולק למטבע ISO
012 אין אישור למותג למטבע ISO
013 אין אישור לעסקת פריקה/טעינה
014 כרטיס לא נתמך
015 אין התאמה בין המספר שהוקלד לפס המגנטי
016 נתונים נוספים אינם או ישנם בניגוד להגדרות המסוף
017 לא הוקלדו 4 ספרות האחרונות
019 רשומה בקובץ INT_IN קצרה מ- 16 תווים
020 קובץ קלט (IN_INT) לא קיים
021 קובץ חסומים (NEG) לא קיים או לא מעודכן - בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה
022 בעיה טכנית. נא ליצור איתנו קשר: support@sumit.co.il
023 קובץ תאריכים (DATA) לא קיים
024 קובץ אתחול (START) לא קיים
025 בעיה טכנית. נא ליצור איתנו קשר: support@sumit.co.il
026 הפרש דורות בקליטת חסומים גדול מידי – בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה
027 כאשר לא הוכנס פס מגנטי כולו הגדר עסקה כעסקה טלפונית או כעסקת חתימה בלבד
028 מספר מסוף מרכזי לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב ספק
029 מספר מוטב לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב מוטב
030 מסוף שאינו מעודכן כרב ספק/רב מוטב והוקלד מס' ספק/מס' מוטב
031 מסוף מעודכן כרב ספק והוקלד גם מס' מוטב
032 תנועות ישנות בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה
033 פרטי הכרטיס שהוקלדו שגויים. אם אתם בטוחים שפרטי הכרטיס נכונים, כנראה שסוג הכרטיס הנ"ל חסום לכם לשימוש, צרו קשר עם חברת האשראי שלכם על מנת להסדיר את הבעיה.
034 כרטיס לא רשאי לבצע במסוף זה או אין אישור לעסקה כזאת
035 יש בעיה עם העברת כרטיס האשראי. יש ליצור קשר עם חברת האשראי דרכה אתם סולקים על מנת לנסות ולפתור את הבעיה.
036 כרטיס האשראי שהוזן פג תוקף. יש לנסות לחייב כרטיס אשראי אחר.
037 שגיאה בתשלומים - סכום עסקה צריך להיות שווה תשלום ראשון + (תשלום קבוע כפול מס' תשלומים)
038 לא ניתן לבצע עסקה מעל תקרה לכרטיס לאשראי חיוב מיידי
039 מספר כרטיס האשראי שהוזן שגוי. אנא הזינו מחדש את מספר הכרטיס.
040 מסוף שמוגדר כרב מוטב הוקלד מס' ספק
041 בעיה טכנית. נא ליצור איתנו קשר: support@sumit.co.il
042 בעיה טכנית. נא ליצור איתנו קשר: support@sumit.co.il
043 בעיה טכנית. נא ליצור איתנו קשר: support@sumit.co.il
044 מסוף לא רשאי לבקש אישור ללא עסקה, אך קובץ הקלט מכיל (J5)
045 מסוף לא רשאי לבקש אישור ביוזמתו, אך קובץ הקלט מכיל (J6)
046 בעיה טכנית. נא ליצור איתנו קשר: support@sumit.co.il
047 יש לבקש אישור בשל בעיה הקשורה לקכ"ח אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא
051 מספר רכב לא תקין
052 מד מרחק לא הוקלד
053 מסוף לא מוגדר כתחנת דלק. (הועבר כרטיס דלק או קוד עסקה לא מתאים)
057 מספר תעודת הזהות שהוזן שגוי או שאינו תואם למספר המקושר לכרטיס האשראי. יש להזין מספר תעודת זהות חדש.
058 החיוב נכשל עקב אי הזנת מספר תעודת זהות ו/או CVV (הספרות בגב הכרטיס).
059 החיוב נכשל עקב אי הזנת מספר תעודת זהות ו/או CVV (הספרות בגב הכרטיס).
060 צרוף ABS לא נמצא בהתחלת נתוני קלט בזיכרון
061 מספר כרטיס לא נמצא או נמצא פעמיים
062 סוג עסקה לא תקין
063 קוד עסקה לא תקין
064 סוג אשראי לא תקין
065 מטבע לא תקין
066 קיים תשלום ראשון ו/או תשלום קבוע לסוג אשראי שונה מתשלומים
067 קיים מספר תשלומים לסוג אשראי שאינו דורש זה
068 לא ניתן להצמיד לדולר או למדד לסוג אשראי שונה מתשלומים
069 אורך הפס המגנטי קצר מידי
079 מטבע לא קיים בווקטור 59
080 הוכנס "קוד מועדון" לסוג אשראי לא מתאים
090 עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת טעינה
091 עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת פריקה
092 עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת זיכוי
099 בעיה טכנית. נא ליצור איתנו קשר: support@sumit.co.il
101 הכרטיס שניסיתם לחייב אינו נתמך על ידי חברת האשראי שלכם (לרוב מדובר בכרטיסי אמריקן אקספרס או דיינרס). אם אתם חושבים שזו טעות, אנא צרו איתם קשר.
106 למסוף אין אישור לביצוע שאילתא לאשראי חיוב מיידי
107 סכום העסקה גדול מידי – חלק למספר העסקאות
108 למסוף אין אישור לבצע עסקאות מאולצות
109 למסוף אין אישור לכרטיס עם קוד השרות 587
110 למסוף אין אישור לכרטיס חיוב מיידי
111 למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים
112 כרגע אינכם מורשים לסלוק עסקאות בתשלומים על פי חברת האשראי. צרו איתם קשר להסדרת הבעיה או חייבו כרטיס אחר.
113 למסוף אין אישור לעסקה טלפונית
114 למסוף אין אישור לעסקה "חתימה בלבד"
115 כרגע אינכם מורשים לסלוק עסקאות במטבע זר על פי חברת האשראי. צרו איתם קשר להסדרת הבעיה או חייבו במטבע ישראלי.
116 למסוף אין אישור לעסקת מועדון
117 למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים
118 למסוף אין אישור לאשראי ישראקרדיט
119 למסוף אין אישור לאשראי אמריקן אקספרס קרדיט
120 למסוף אין אישור להצמדה לדולר
121 למסוף אין אישור להצמדה למדד
122 למסוף אין אישור להצמדה למדד לכרטיסי חו"ל
123 למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים לסוג אשראי זה
124 למסוף אין אישור לאשראי קרדיט בתשלומים לכרטיסי ישראכרט
125 למסוף איו אישור לאשראי קרדיט בתשלומים לכרטיסי אמריקן אקספרס
126 למסוף אין אישור לקוד מועדון זה
127 למסוף אין אישור לעסקת חיוב מיידי פרט לכרטיסי חיוב מיידי
128 למסוף אין אישור לקבל כרטיסי ויזה אשר מתחילים ב - 3
129 למסוף אין אישור לבצע עסקת זכות מעל תקרה
130 כרטיס לא רשאי לבצע עסקת מועדון
131 כרטיס לא רשאי לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים
132 כרגע אינכם מורשים לסלוק עסקאות במטבע זר על פי חברת האשראי. צרו איתם קשר להסדרת הבעיה או חייבו במטבע ישראלי.
133 יש בעיה עם העברת כרטיס האשראי. ככל הנראה קשורה למסגרת האשראי. יש ליצור קשר עם חברת האשראי של כרטיס הלקוח/ה לבירורים נוספים.
134 פרטי הכרטיס שהוקלדו שגויים.
135 כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות דולריות עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט)
136 הכרטיס שייך לקבוצת כרטיסים שאינה רשאית לבצע עסקאות עפ"י הגדרת המערכת VECTOR20 של ויזה
137 קידומת הכרטיס (7 ספרות) לא תקפה עפ"י הגדרת המערכת (21VECTOR של דיינרס)
138 כרטיס זה אינו רשאי לבצע עסקאות בתשלומים. ניתן לחייב בתשלום אחר או להשתמש בכרטיס אחר.
139 כרטיס זה מוגבל במספר התשלומים בעסקה. ניתן לחייב במספר תשלומים נמוך יותר או להשתמש בכרטיס אחר.
140 כרטיסי ויזה ודיינרס לא רשאים לבצע עסקאות מועדון בתשלומים
141 סידרת כרטיסים לא תקפה עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR5 של ישראכרט).
142 קוד שרות לא תקף עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR6 של ישראכרט)
143 קידומת הכרטיס (2 ספרות) לא תקפה עפ"י הגדרת המערכת. (VECTOR7 של ישראכרט)
144 קוד שרות לא תקף עפ"י הגדרת המערכת. (VECTOR12 של ויזה)
145 קוד שרות לא תקף עפ"י הגדרת המערכת. (VECTOR13 של ויזה)
146 הכרטיס אותו ניסיתם לזכות הינו כרטיס חיוב מיידי (דביט). לא ניתן לזכות כרטיס חיוב מיידי. ניתן לזכות כרטיס אחר או לבצע זיכוי באמצעי אחר.
147 כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים עפ"י וקטור 31 של מקס
148 כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות טלפוניות וחתימה בלבד עפ"י ווקטור 31 של מקס
149 כרטיס אינו רשאי לבצע עסקאות טלפוניות עפ"י וקטור 31 של מקס
150 אשראי לא מאושר לכרטיסי חיוב מיידי
151 אשראי לא מאושר לכרטיסי חו"ל
152 קוד מועדון לא תקין
153 כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות אשראי גמיש (עדיף/+30) עפ"י הגדרת מערכת 21VECTOR של דיינרס
154 כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות חיוב מיידי עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR21 של דיינרס)
155 סכום המינמלי לתשלום בעסקת קרדיט קטן מידי
156 מספר תשלומים לעסקת קרדיט לא תקין
157 תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי רגיל או קרדיט
158 תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי חיוב מיידי
159 תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת חיוב מיידי בדולרים
160 תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה טלפונית
161 תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת זכות
162 לא ניתן לחייב כרטיס זה בעסקת בתשלומים. ניתן לחייב כרטיס אחר או להעביר עסקה חד פעמית.
163 כרטיס אמריקן אקספרס אשר הונפק בחו"ל לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים
164 כרטיסיJCB רשאי לבצע עסקאות רק באשראי רגיל
165 סכום בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מסכום העסקה
166 כרטיס מועדון לא בתחום של המסוף
167 לא ניתן לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים בדולרים
168 למסוף אין אישור לעסקה דולרית עם סוג אשראי זה
169 לא ניתן לבצע עסקת זכות עם אשראי שונה מהרגיל
170 סכום הנחה בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מהמותר
171 לא ניתן לבצע עסקה מאולצת לכרטיס/אשראי חיוב מיידי
172 לא ניתן לבטל עסקה קודמת (עסקת זכות או מספר כרטיס אינו זהה)
173 עסקה כפולה
174 למסוף אין אישור להצמדה למדד לאשראי זה
175 למסוף אין אישור להצמדה לדולר לאשראי זה
176 כרטיס אינו תקף עפ"י הגדרת ה מערכת (וקטור 1 של ישראכרט)
177 בתחנות דלק לא ניתן לבצע "שרות עצמי" אלא "שרות עצמי בתחנות דלק"
178 אסור לבצע עסקת זכות בכוכבים/נקודות/מיילים
179 אסור לבצע עסקת זכות בדולר בכרטיס תייר
180 בכרטיס מועדון לא ניתן לבצע עסקה טלפונית
200 בעיה טכנית. נא ליצור איתנו קשר: support@sumit.co.il
201 תקלה בקבלת נתונים מוצפנים
250 בעיית זיהוי (שם משתמש, סיסמה, מספר מסוף לא תקינים)
255 בעיה טכנית. נא ליצור איתנו קשר: support@sumit.co.il
256 מספר עסקה (TransactionNumber) - אינו ייחודי עבור תאריך עסקה (TransactionDate)
257 לא נמצא מידע נדרש
260 בעיה טכנית. נא ליצור איתנו קשר: support@sumit.co.il
262 חלק מהעסקאות לא עברו פענח בזמן הפקדה
280 בעיה טכנית. נא ליצור איתנו קשר: support@sumit.co.il
298 נסיון לעבוד עם מסוף ייצור דרך אתר טסט
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת SUMIT, מערכת ניהול חשבונות, סליקת אשראי, גביית הוראות קבע ועוד.
לחצו כאן להצטרפות חינם אל SUMIT
ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום, ומאפשרת 10 פעולות בכל חודש ללא עלות. קיימים גם מסלולים נוספים.