אתר המידע של CAP

שער הדולר הסינגפורי בחודש יולי 2011 (07/2011)

לשימושכם, שערי הדולר הסינגפורי ביולי 2011 (07/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2011 2.769 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 01/07/2011 הוא 2.769
02/07/2011 2.768 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 02/07/2011 הוא 2.768
03/07/2011 2.768 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 03/07/2011 הוא 2.768
04/07/2011 2.768 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 04/07/2011 הוא 2.768
05/07/2011 2.775 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 05/07/2011 הוא 2.775
06/07/2011 2.784 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 06/07/2011 הוא 2.784
07/07/2011 2.777 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 07/07/2011 הוא 2.777
08/07/2011 2.791 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 08/07/2011 הוא 2.791
09/07/2011 2.811 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 09/07/2011 הוא 2.811
10/07/2011 2.811 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 10/07/2011 הוא 2.811
11/07/2011 2.811 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 11/07/2011 הוא 2.811
12/07/2011 2.821 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 12/07/2011 הוא 2.821
13/07/2011 2.821 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 13/07/2011 הוא 2.821
14/07/2011 2.817 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 14/07/2011 הוא 2.817
15/07/2011 2.822 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 15/07/2011 הוא 2.822
16/07/2011 2.829 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 16/07/2011 הוא 2.829
17/07/2011 2.829 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 17/07/2011 הוא 2.829
18/07/2011 2.829 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 18/07/2011 הוא 2.829
19/07/2011 2.831 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 19/07/2011 הוא 2.831
20/07/2011 2.812 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 20/07/2011 הוא 2.812
21/07/2011 2.823 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 21/07/2011 הוא 2.823
22/07/2011 2.812 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 22/07/2011 הוא 2.812
23/07/2011 2.82 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 23/07/2011 הוא 2.82
24/07/2011 2.82 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 24/07/2011 הוא 2.82
25/07/2011 2.82 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 25/07/2011 הוא 2.82
26/07/2011 2.826 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 26/07/2011 הוא 2.826
27/07/2011 2.832 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 27/07/2011 הוא 2.832
28/07/2011 2.85 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 28/07/2011 הוא 2.85
29/07/2011 2.848 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 29/07/2011 הוא 2.848
30/07/2011 2.848 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 30/07/2011 הוא 2.848
31/07/2011 2.848 שער הדולר הסינגפורי בתאריך 31/07/2011 הוא 2.848
מעבר לשער הדולר הסינגפורי בחודש 08/2011 מעבר לשער הדולר הסינגפורי בחודש 06/2011

תגובות הגולשים