אתר המידע של CAP

שער הרובל הרוסי בחודש פברואר 2020 (02/2020)

לשימושכם, שערי הרובל הרוסי בפברואר 2020 (02/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 01/02/2020 הוא 0.054
02/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 02/02/2020 הוא 0.054
03/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 03/02/2020 הוא 0.054
04/02/2020 0.055 שער הרובל הרוסי בתאריך 04/02/2020 הוא 0.055
05/02/2020 0.055 שער הרובל הרוסי בתאריך 05/02/2020 הוא 0.055
06/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 06/02/2020 הוא 0.054
07/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 07/02/2020 הוא 0.054
08/02/2020 0.053 שער הרובל הרוסי בתאריך 08/02/2020 הוא 0.053
09/02/2020 0.053 שער הרובל הרוסי בתאריך 09/02/2020 הוא 0.053
10/02/2020 0.053 שער הרובל הרוסי בתאריך 10/02/2020 הוא 0.053
11/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 11/02/2020 הוא 0.054
12/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 12/02/2020 הוא 0.054
13/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 13/02/2020 הוא 0.054
14/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 14/02/2020 הוא 0.054
15/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 15/02/2020 הוא 0.054
16/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 16/02/2020 הוא 0.054
17/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 17/02/2020 הוא 0.054
18/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 18/02/2020 הוא 0.054
19/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 19/02/2020 הוא 0.054
20/02/2020 0.054 שער הרובל הרוסי בתאריך 20/02/2020 הוא 0.054
21/02/2020 0.053 שער הרובל הרוסי בתאריך 21/02/2020 הוא 0.053
22/02/2020 0.053 שער הרובל הרוסי בתאריך 22/02/2020 הוא 0.053
23/02/2020 0.053 שער הרובל הרוסי בתאריך 23/02/2020 הוא 0.053
24/02/2020 0.053 שער הרובל הרוסי בתאריך 24/02/2020 הוא 0.053
25/02/2020 0.052 שער הרובל הרוסי בתאריך 25/02/2020 הוא 0.052
26/02/2020 0.053 שער הרובל הרוסי בתאריך 26/02/2020 הוא 0.053
27/02/2020 0.052 שער הרובל הרוסי בתאריך 27/02/2020 הוא 0.052
28/02/2020 0.052 שער הרובל הרוסי בתאריך 28/02/2020 הוא 0.052
29/02/2020 0.052 שער הרובל הרוסי בתאריך 29/02/2020 הוא 0.052
מעבר לשער הרובל הרוסי בחודש 03/2020 מעבר לשער הרובל הרוסי בחודש 01/2020

תגובות הגולשים