אתר המידע של CAP

שער הרובל הרוסי בחודש פברואר 2014 (02/2014)

לשימושכם, שערי הרובל הרוסי בפברואר 2014 (02/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2014 0.1001 שער הרובל הרוסי בתאריך 01/02/2014 הוא 0.1001
02/02/2014 0.1001 שער הרובל הרוסי בתאריך 02/02/2014 הוא 0.1001
03/02/2014 0.1001 שער הרובל הרוסי בתאריך 03/02/2014 הוא 0.1001
04/02/2014 0.1007 שער הרובל הרוסי בתאריך 04/02/2014 הוא 0.1007
05/02/2014 0.1014 שער הרובל הרוסי בתאריך 05/02/2014 הוא 0.1014
06/02/2014 0.1019 שער הרובל הרוסי בתאריך 06/02/2014 הוא 0.1019
07/02/2014 0.1018 שער הרובל הרוסי בתאריך 07/02/2014 הוא 0.1018
08/02/2014 0.1013 שער הרובל הרוסי בתאריך 08/02/2014 הוא 0.1013
09/02/2014 0.1013 שער הרובל הרוסי בתאריך 09/02/2014 הוא 0.1013
10/02/2014 0.1013 שער הרובל הרוסי בתאריך 10/02/2014 הוא 0.1013
11/02/2014 0.1012 שער הרובל הרוסי בתאריך 11/02/2014 הוא 0.1012
12/02/2014 0.1012 שער הרובל הרוסי בתאריך 12/02/2014 הוא 0.1012
13/02/2014 0.0998 שער הרובל הרוסי בתאריך 13/02/2014 הוא 0.0998
14/02/2014 0.1001 שער הרובל הרוסי בתאריך 14/02/2014 הוא 0.1001
15/02/2014 0.0999 שער הרובל הרוסי בתאריך 15/02/2014 הוא 0.0999
16/02/2014 0.0999 שער הרובל הרוסי בתאריך 16/02/2014 הוא 0.0999
17/02/2014 0.0999 שער הרובל הרוסי בתאריך 17/02/2014 הוא 0.0999
18/02/2014 0.0996 שער הרובל הרוסי בתאריך 18/02/2014 הוא 0.0996
19/02/2014 0.0981 שער הרובל הרוסי בתאריך 19/02/2014 הוא 0.0981
20/02/2014 0.0981 שער הרובל הרוסי בתאריך 20/02/2014 הוא 0.0981
21/02/2014 0.098 שער הרובל הרוסי בתאריך 21/02/2014 הוא 0.098
22/02/2014 0.0985 שער הרובל הרוסי בתאריך 22/02/2014 הוא 0.0985
23/02/2014 0.0985 שער הרובל הרוסי בתאריך 23/02/2014 הוא 0.0985
24/02/2014 0.0985 שער הרובל הרוסי בתאריך 24/02/2014 הוא 0.0985
25/02/2014 0.0988 שער הרובל הרוסי בתאריך 25/02/2014 הוא 0.0988
26/02/2014 0.0976 שער הרובל הרוסי בתאריך 26/02/2014 הוא 0.0976
27/02/2014 0.0972 שער הרובל הרוסי בתאריך 27/02/2014 הוא 0.0972
28/02/2014 0.0965 שער הרובל הרוסי בתאריך 28/02/2014 הוא 0.0965
מעבר לשער הרובל הרוסי בחודש 03/2014 מעבר לשער הרובל הרוסי בחודש 01/2014

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.