אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש נובמבר 2020 (11/2020)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בנובמבר 2020 (11/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2020 0.8623 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/11/2020 הוא 0.8623
02/11/2020 0.8623 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/11/2020 הוא 0.8623
03/11/2020 0.875 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/11/2020 הוא 0.875
04/11/2020 0.8811 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/11/2020 הוא 0.8811
05/11/2020 0.887 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/11/2020 הוא 0.887
06/11/2020 0.8854 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/11/2020 הוא 0.8854
07/11/2020 0.8938 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/11/2020 הוא 0.8938
08/11/2020 0.8938 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/11/2020 הוא 0.8938
09/11/2020 0.8938 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/11/2020 הוא 0.8938
10/11/2020 0.8865 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/11/2020 הוא 0.8865
11/11/2020 0.8872 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/11/2020 הוא 0.8872
12/11/2020 0.8877 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/11/2020 הוא 0.8877
13/11/2020 0.8864 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/11/2020 הוא 0.8864
14/11/2020 0.889 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/11/2020 הוא 0.889
15/11/2020 0.889 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/11/2020 הוא 0.889
16/11/2020 0.889 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/11/2020 הוא 0.889
17/11/2020 0.8884 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/11/2020 הוא 0.8884
18/11/2020 0.8892 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/11/2020 הוא 0.8892
19/11/2020 0.8855 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/11/2020 הוא 0.8855
20/11/2020 0.8873 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/11/2020 הוא 0.8873
21/11/2020 0.8885 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/11/2020 הוא 0.8885
22/11/2020 0.8885 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/11/2020 הוא 0.8885
23/11/2020 0.8885 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/11/2020 הוא 0.8885
24/11/2020 0.8868 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/11/2020 הוא 0.8868
25/11/2020 0.8847 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/11/2020 הוא 0.8847
26/11/2020 0.8836 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/11/2020 הוא 0.8836
27/11/2020 0.8809 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/11/2020 הוא 0.8809
28/11/2020 0.8867 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/11/2020 הוא 0.8867
29/11/2020 0.8867 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/11/2020 הוא 0.8867
30/11/2020 0.8867 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/11/2020 הוא 0.8867
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 12/2020 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 10/2020

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.