אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש אוגוסט 2020 (08/2020)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני באוגוסט 2020 (08/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/08/2020 0.9062 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/08/2020 הוא 0.9062
02/08/2020 0.9062 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/08/2020 הוא 0.9062
03/08/2020 0.9062 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/08/2020 הוא 0.9062
04/08/2020 0.9146 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/08/2020 הוא 0.9146
05/08/2020 0.9195 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/08/2020 הוא 0.9195
06/08/2020 0.9146 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/08/2020 הוא 0.9146
07/08/2020 0.9132 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/08/2020 הוא 0.9132
08/08/2020 0.9115 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/08/2020 הוא 0.9115
09/08/2020 0.9115 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/08/2020 הוא 0.9115
10/08/2020 0.9115 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/08/2020 הוא 0.9115
11/08/2020 0.9107 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/08/2020 הוא 0.9107
12/08/2020 0.9107 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/08/2020 הוא 0.9107
13/08/2020 0.9159 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/08/2020 הוא 0.9159
14/08/2020 0.9147 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/08/2020 הוא 0.9147
15/08/2020 0.919 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/08/2020 הוא 0.919
16/08/2020 0.919 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/08/2020 הוא 0.919
17/08/2020 0.919 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/08/2020 הוא 0.919
18/08/2020 0.9233 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/08/2020 הוא 0.9233
19/08/2020 0.9233 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/08/2020 הוא 0.9233
20/08/2020 0.9178 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/08/2020 הוא 0.9178
21/08/2020 0.9102 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/08/2020 הוא 0.9102
22/08/2020 0.916 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/08/2020 הוא 0.916
23/08/2020 0.916 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/08/2020 הוא 0.916
24/08/2020 0.916 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/08/2020 הוא 0.916
25/08/2020 0.915 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/08/2020 הוא 0.915
26/08/2020 0.9097 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/08/2020 הוא 0.9097
27/08/2020 0.9042 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/08/2020 הוא 0.9042
28/08/2020 0.9126 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/08/2020 הוא 0.9126
29/08/2020 0.9127 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/08/2020 הוא 0.9127
30/08/2020 0.9127 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/08/2020 הוא 0.9127
31/08/2020 0.9127 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/08/2020 הוא 0.9127
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 09/2020 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 07/2020

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.