אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש דצמבר 2019 (12/2019)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בדצמבר 2019 (12/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2019 0.8913 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/12/2019 הוא 0.8913
02/12/2019 0.8913 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/12/2019 הוא 0.8913
03/12/2019 0.9008 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/12/2019 הוא 0.9008
04/12/2019 0.8988 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/12/2019 הוא 0.8988
05/12/2019 0.8986 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/12/2019 הוא 0.8986
06/12/2019 0.8993 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/12/2019 הוא 0.8993
07/12/2019 0.8972 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/12/2019 הוא 0.8972
08/12/2019 0.8972 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/12/2019 הוא 0.8972
09/12/2019 0.8972 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/12/2019 הוא 0.8972
10/12/2019 0.8944 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/12/2019 הוא 0.8944
11/12/2019 0.8982 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/12/2019 הוא 0.8982
12/12/2019 0.9046 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/12/2019 הוא 0.9046
13/12/2019 0.9103 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/12/2019 הוא 0.9103
14/12/2019 0.9124 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/12/2019 הוא 0.9124
15/12/2019 0.9124 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/12/2019 הוא 0.9124
16/12/2019 0.9124 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/12/2019 הוא 0.9124
17/12/2019 0.9155 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/12/2019 הוא 0.9155
18/12/2019 0.9116 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/12/2019 הוא 0.9116
19/12/2019 0.9111 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/12/2019 הוא 0.9111
20/12/2019 0.9059 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/12/2019 הוא 0.9059
21/12/2019 0.9024 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/12/2019 הוא 0.9024
22/12/2019 0.9024 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/12/2019 הוא 0.9024
23/12/2019 0.9024 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/12/2019 הוא 0.9024
24/12/2019 0.903 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/12/2019 הוא 0.903
25/12/2019 0.9049 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/12/2019 הוא 0.9049
26/12/2019 0.9049 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/12/2019 הוא 0.9049
27/12/2019 0.9049 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/12/2019 הוא 0.9049
28/12/2019 0.9103 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/12/2019 הוא 0.9103
29/12/2019 0.9103 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/12/2019 הוא 0.9103
30/12/2019 0.9103 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/12/2019 הוא 0.9103
31/12/2019 0.9125 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/12/2019 הוא 0.9125
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2020 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 11/2019

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.