אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש אפריל 2019 (04/2019)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני באפריל 2019 (04/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2019 0.9478 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/04/2019 הוא 0.9478
02/04/2019 0.9455 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/04/2019 הוא 0.9455
03/04/2019 0.9437 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/04/2019 הוא 0.9437
04/04/2019 0.9428 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/04/2019 הוא 0.9428
05/04/2019 0.9376 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/04/2019 הוא 0.9376
06/04/2019 0.9386 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/04/2019 הוא 0.9386
07/04/2019 0.9386 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/04/2019 הוא 0.9386
08/04/2019 0.9386 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/04/2019 הוא 0.9386
09/04/2019 0.9411 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/04/2019 הוא 0.9411
10/04/2019 0.9421 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/04/2019 הוא 0.9421
11/04/2019 0.9427 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/04/2019 הוא 0.9427
12/04/2019 0.9438 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/04/2019 הוא 0.9438
13/04/2019 0.9427 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/04/2019 הוא 0.9427
14/04/2019 0.9427 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/04/2019 הוא 0.9427
15/04/2019 0.9427 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/04/2019 הוא 0.9427
16/04/2019 0.9414 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/04/2019 הוא 0.9414
17/04/2019 0.9454 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/04/2019 הוא 0.9454
18/04/2019 0.945 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/04/2019 הוא 0.945
19/04/2019 0.9444 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/04/2019 הוא 0.9444
20/04/2019 0.9444 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/04/2019 הוא 0.9444
21/04/2019 0.9444 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/04/2019 הוא 0.9444
22/04/2019 0.9444 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/04/2019 הוא 0.9444
23/04/2019 0.9444 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/04/2019 הוא 0.9444
24/04/2019 0.9443 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/04/2019 הוא 0.9443
25/04/2019 0.9408 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/04/2019 הוא 0.9408
26/04/2019 0.9435 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/04/2019 הוא 0.9435
27/04/2019 0.9397 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/04/2019 הוא 0.9397
28/04/2019 0.9397 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/04/2019 הוא 0.9397
29/04/2019 0.9397 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/04/2019 הוא 0.9397
30/04/2019 0.9435 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/04/2019 הוא 0.9435
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 05/2019 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2019

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.