אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש נובמבר 2018 (11/2018)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בנובמבר 2018 (11/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2018 0.9763 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/11/2018 הוא 0.9763
02/11/2018 0.9759 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/11/2018 הוא 0.9759
03/11/2018 0.976 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/11/2018 הוא 0.976
04/11/2018 0.976 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/11/2018 הוא 0.976
05/11/2018 0.976 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/11/2018 הוא 0.976
06/11/2018 0.9779 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/11/2018 הוא 0.9779
07/11/2018 0.9823 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/11/2018 הוא 0.9823
08/11/2018 0.9775 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/11/2018 הוא 0.9775
09/11/2018 0.9727 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/11/2018 הוא 0.9727
10/11/2018 0.964 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/11/2018 הוא 0.964
11/11/2018 0.964 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/11/2018 הוא 0.964
12/11/2018 0.964 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/11/2018 הוא 0.964
13/11/2018 0.9675 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/11/2018 הוא 0.9675
14/11/2018 0.9725 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/11/2018 הוא 0.9725
15/11/2018 0.9731 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/11/2018 הוא 0.9731
16/11/2018 0.9749 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/11/2018 הוא 0.9749
17/11/2018 0.9786 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/11/2018 הוא 0.9786
18/11/2018 0.9786 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/11/2018 הוא 0.9786
19/11/2018 0.9786 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/11/2018 הוא 0.9786
20/11/2018 0.9837 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/11/2018 הוא 0.9837
21/11/2018 0.9909 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/11/2018 הוא 0.9909
22/11/2018 0.9904 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/11/2018 הוא 0.9904
23/11/2018 0.9875 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/11/2018 הוא 0.9875
24/11/2018 0.988 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/11/2018 הוא 0.988
25/11/2018 0.988 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/11/2018 הוא 0.988
26/11/2018 0.988 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/11/2018 הוא 0.988
27/11/2018 0.984 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/11/2018 הוא 0.984
28/11/2018 0.9805 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/11/2018 הוא 0.9805
29/11/2018 0.9847 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/11/2018 הוא 0.9847
30/11/2018 0.9829 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/11/2018 הוא 0.9829
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 12/2018 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 10/2018

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.