אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש יולי 2015 (07/2015)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני ביולי 2015 (07/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2015 1.0015 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/07/2015 הוא 1.0015
02/07/2015 0.9994 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/07/2015 הוא 0.9994
03/07/2015 0.9953 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/07/2015 הוא 0.9953
04/07/2015 0.9909 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/07/2015 הוא 0.9909
05/07/2015 0.9909 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/07/2015 הוא 0.9909
06/07/2015 0.9909 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/07/2015 הוא 0.9909
07/07/2015 0.9863 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/07/2015 הוא 0.9863
08/07/2015 0.9911 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/07/2015 הוא 0.9911
09/07/2015 0.9936 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/07/2015 הוא 0.9936
10/07/2015 1.0088 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/07/2015 הוא 1.0088
11/07/2015 1.0078 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/07/2015 הוא 1.0078
12/07/2015 1.0078 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/07/2015 הוא 1.0078
13/07/2015 1.0078 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/07/2015 הוא 1.0078
14/07/2015 1.0014 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/07/2015 הוא 1.0014
15/07/2015 1.0036 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/07/2015 הוא 1.0036
16/07/2015 1.0029 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/07/2015 הוא 1.0029
17/07/2015 1.0074 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/07/2015 הוא 1.0074
18/07/2015 1.0087 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/07/2015 הוא 1.0087
19/07/2015 1.0087 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/07/2015 הוא 1.0087
20/07/2015 1.0087 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/07/2015 הוא 1.0087
21/07/2015 1.0062 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/07/2015 הוא 1.0062
22/07/2015 1.0098 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/07/2015 הוא 1.0098
23/07/2015 1.0198 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/07/2015 הוא 1.0198
24/07/2015 1.0155 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/07/2015 הוא 1.0155
25/07/2015 1.019 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/07/2015 הוא 1.019
26/07/2015 1.019 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/07/2015 הוא 1.019
27/07/2015 1.019 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/07/2015 הוא 1.019
28/07/2015 1.0105 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/07/2015 הוא 1.0105
29/07/2015 1.0076 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/07/2015 הוא 1.0076
30/07/2015 0.9999 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/07/2015 הוא 0.9999
31/07/2015 1.0001 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/07/2015 הוא 1.0001
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 08/2015 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 06/2015

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.