אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש מאי 2014 (05/2014)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני במאי 2014 (05/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2014 1.1398 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/05/2014 הוא 1.1398
02/05/2014 1.1398 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/05/2014 הוא 1.1398
03/05/2014 1.1401 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/05/2014 הוא 1.1401
04/05/2014 1.1401 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/05/2014 הוא 1.1401
05/05/2014 1.1401 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/05/2014 הוא 1.1401
06/05/2014 1.144 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/05/2014 הוא 1.144
07/05/2014 1.144 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/05/2014 הוא 1.144
08/05/2014 1.1471 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/05/2014 הוא 1.1471
09/05/2014 1.1381 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/05/2014 הוא 1.1381
10/05/2014 1.1381 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/05/2014 הוא 1.1381
11/05/2014 1.1381 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/05/2014 הוא 1.1381
12/05/2014 1.1381 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/05/2014 הוא 1.1381
13/05/2014 1.1319 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/05/2014 הוא 1.1319
14/05/2014 1.132 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/05/2014 הוא 1.132
15/05/2014 1.1294 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/05/2014 הוא 1.1294
16/05/2014 1.1311 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/05/2014 הוא 1.1311
17/05/2014 1.1317 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/05/2014 הוא 1.1317
18/05/2014 1.1317 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/05/2014 הוא 1.1317
19/05/2014 1.1317 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/05/2014 הוא 1.1317
20/05/2014 1.1344 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/05/2014 הוא 1.1344
21/05/2014 1.1402 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/05/2014 הוא 1.1402
22/05/2014 1.141 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/05/2014 הוא 1.141
23/05/2014 1.1414 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/05/2014 הוא 1.1414
24/05/2014 1.1452 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/05/2014 הוא 1.1452
25/05/2014 1.1452 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/05/2014 הוא 1.1452
26/05/2014 1.1452 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/05/2014 הוא 1.1452
27/05/2014 1.1391 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/05/2014 הוא 1.1391
28/05/2014 1.1423 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/05/2014 הוא 1.1423
29/05/2014 1.1419 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/05/2014 הוא 1.1419
30/05/2014 1.1411 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/05/2014 הוא 1.1411
31/05/2014 1.1411 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/05/2014 הוא 1.1411
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 06/2014 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 04/2014

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.