אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש נובמבר 2013 (11/2013)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בנובמבר 2013 (11/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2013 1.1392 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/11/2013 הוא 1.1392
02/11/2013 1.1416 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/11/2013 הוא 1.1416
03/11/2013 1.1416 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/11/2013 הוא 1.1416
04/11/2013 1.1416 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/11/2013 הוא 1.1416
05/11/2013 1.1395 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/11/2013 הוא 1.1395
06/11/2013 1.1444 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/11/2013 הוא 1.1444
07/11/2013 1.1374 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/11/2013 הוא 1.1374
08/11/2013 1.1346 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/11/2013 הוא 1.1346
09/11/2013 1.126 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/11/2013 הוא 1.126
10/11/2013 1.126 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/11/2013 הוא 1.126
11/11/2013 1.126 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/11/2013 הוא 1.126
12/11/2013 1.1273 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/11/2013 הוא 1.1273
13/11/2013 1.1278 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/11/2013 הוא 1.1278
14/11/2013 1.1332 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/11/2013 הוא 1.1332
15/11/2013 1.1334 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/11/2013 הוא 1.1334
16/11/2013 1.1396 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/11/2013 הוא 1.1396
17/11/2013 1.1396 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/11/2013 הוא 1.1396
18/11/2013 1.1396 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/11/2013 הוא 1.1396
19/11/2013 1.1359 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/11/2013 הוא 1.1359
20/11/2013 1.1454 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/11/2013 הוא 1.1454
21/11/2013 1.146 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/11/2013 הוא 1.146
22/11/2013 1.146 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/11/2013 הוא 1.146
23/11/2013 1.149 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/11/2013 הוא 1.149
24/11/2013 1.149 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/11/2013 הוא 1.149
25/11/2013 1.149 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/11/2013 הוא 1.149
26/11/2013 1.143 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/11/2013 הוא 1.143
27/11/2013 1.1444 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/11/2013 הוא 1.1444
28/11/2013 1.1462 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/11/2013 הוא 1.1462
29/11/2013 1.1396 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/11/2013 הוא 1.1396
30/11/2013 1.1396 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/11/2013 הוא 1.1396
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 12/2013 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 10/2013

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.