אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש אפריל 2013 (04/2013)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני באפריל 2013 (04/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2013 1.109 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/04/2013 הוא 1.109
02/04/2013 1.109 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/04/2013 הוא 1.109
03/04/2013 1.108 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/04/2013 הוא 1.108
04/04/2013 1.111 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/04/2013 הוא 1.111
05/04/2013 1.125 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/04/2013 הוא 1.125
06/04/2013 1.142 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/04/2013 הוא 1.142
07/04/2013 1.142 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/04/2013 הוא 1.142
08/04/2013 1.142 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/04/2013 הוא 1.142
09/04/2013 1.146 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/04/2013 הוא 1.146
10/04/2013 1.155 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/04/2013 הוא 1.155
11/04/2013 1.158 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/04/2013 הוא 1.158
12/04/2013 1.154 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/04/2013 הוא 1.154
13/04/2013 1.154 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/04/2013 הוא 1.154
14/04/2013 1.154 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/04/2013 הוא 1.154
15/04/2013 1.154 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/04/2013 הוא 1.154
16/04/2013 1.157 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/04/2013 הוא 1.157
17/04/2013 1.157 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/04/2013 הוא 1.157
18/04/2013 1.15 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/04/2013 הוא 1.15
19/04/2013 1.161 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/04/2013 הוא 1.161
20/04/2013 1.152 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/04/2013 הוא 1.152
21/04/2013 1.152 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/04/2013 הוא 1.152
22/04/2013 1.152 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/04/2013 הוא 1.152
23/04/2013 1.139 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/04/2013 הוא 1.139
24/04/2013 1.138 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/04/2013 הוא 1.138
25/04/2013 1.137 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/04/2013 הוא 1.137
26/04/2013 1.127 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/04/2013 הוא 1.127
27/04/2013 1.14 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/04/2013 הוא 1.14
28/04/2013 1.14 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/04/2013 הוא 1.14
29/04/2013 1.14 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/04/2013 הוא 1.14
30/04/2013 1.132 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/04/2013 הוא 1.132
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 05/2013 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2013

תגובות הגולשים