אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש פברואר 2013 (02/2013)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בפברואר 2013 (02/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2013 1.2082 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/02/2013 הוא 1.2082
02/02/2013 1.2005 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/02/2013 הוא 1.2005
03/02/2013 1.2005 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/02/2013 הוא 1.2005
04/02/2013 1.2005 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/02/2013 הוא 1.2005
05/02/2013 1.1955 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/02/2013 הוא 1.1955
06/02/2013 1.1932 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/02/2013 הוא 1.1932
07/02/2013 1.1922 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/02/2013 הוא 1.1922
08/02/2013 1.1886 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/02/2013 הוא 1.1886
09/02/2013 1.1934 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/02/2013 הוא 1.1934
10/02/2013 1.1934 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/02/2013 הוא 1.1934
11/02/2013 1.1934 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/02/2013 הוא 1.1934
12/02/2013 1.1894 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/02/2013 הוא 1.1894
13/02/2013 1.1907 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/02/2013 הוא 1.1907
14/02/2013 1.1741 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/02/2013 הוא 1.1741
15/02/2013 1.1721 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/02/2013 הוא 1.1721
16/02/2013 1.1723 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/02/2013 הוא 1.1723
17/02/2013 1.1723 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/02/2013 הוא 1.1723
18/02/2013 1.1723 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/02/2013 הוא 1.1723
19/02/2013 1.18 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/02/2013 הוא 1.18
20/02/2013 1.1782 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/02/2013 הוא 1.1782
21/02/2013 1.1609 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/02/2013 הוא 1.1609
22/02/2013 1.1774 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/02/2013 הוא 1.1774
23/02/2013 1.1915 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/02/2013 הוא 1.1915
24/02/2013 1.1915 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/02/2013 הוא 1.1915
25/02/2013 1.1915 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/02/2013 הוא 1.1915
26/02/2013 1.1708 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/02/2013 הוא 1.1708
27/02/2013 1.172 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/02/2013 הוא 1.172
28/02/2013 1.1723 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/02/2013 הוא 1.1723
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2013 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2013

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.