אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש יוני 2012 (06/2012)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני ביוני 2012 (06/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/06/2012 1.0919 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/06/2012 הוא 1.0919
02/06/2012 1.1013 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/06/2012 הוא 1.1013
03/06/2012 1.1013 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/06/2012 הוא 1.1013
04/06/2012 1.1013 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/06/2012 הוא 1.1013
05/06/2012 1.1051 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/06/2012 הוא 1.1051
06/06/2012 1.1175 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/06/2012 הוא 1.1175
07/06/2012 1.1412 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/06/2012 הוא 1.1412
08/06/2012 1.1252 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/06/2012 הוא 1.1252
09/06/2012 1.1291 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/06/2012 הוא 1.1291
10/06/2012 1.1291 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/06/2012 הוא 1.1291
11/06/2012 1.1291 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/06/2012 הוא 1.1291
12/06/2012 1.123 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/06/2012 הוא 1.123
13/06/2012 1.1246 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/06/2012 הוא 1.1246
14/06/2012 1.1292 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/06/2012 הוא 1.1292
15/06/2012 1.1321 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/06/2012 הוא 1.1321
16/06/2012 1.1369 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/06/2012 הוא 1.1369
17/06/2012 1.1369 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/06/2012 הוא 1.1369
18/06/2012 1.1369 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/06/2012 הוא 1.1369
19/06/2012 1.144 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/06/2012 הוא 1.144
20/06/2012 1.1589 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/06/2012 הוא 1.1589
21/06/2012 1.155 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/06/2012 הוא 1.155
22/06/2012 1.1489 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/06/2012 הוא 1.1489
23/06/2012 1.1491 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/06/2012 הוא 1.1491
24/06/2012 1.1491 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/06/2012 הוא 1.1491
25/06/2012 1.1491 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/06/2012 הוא 1.1491
26/06/2012 1.1569 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/06/2012 הוא 1.1569
27/06/2012 1.1575 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/06/2012 הוא 1.1575
28/06/2012 1.1429 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/06/2012 הוא 1.1429
29/06/2012 1.1639 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/06/2012 הוא 1.1639
30/06/2012 1.1639 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/06/2012 הוא 1.1639
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 07/2012 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 05/2012

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.