אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש ינואר 2012 (01/2012)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בינואר 2012 (01/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2012 1.103 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/01/2012 הוא 1.103
02/01/2012 1.103 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/01/2012 הוא 1.103
03/01/2012 1.11 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/01/2012 הוא 1.11
04/01/2012 1.113 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/01/2012 הוא 1.113
05/01/2012 1.097 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/01/2012 הוא 1.097
06/01/2012 1.091 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/01/2012 הוא 1.091
07/01/2012 1.091 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/01/2012 הוא 1.091
08/01/2012 1.091 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/01/2012 הוא 1.091
09/01/2012 1.091 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/01/2012 הוא 1.091
10/01/2012 1.098 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/01/2012 הוא 1.098
11/01/2012 1.097 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/01/2012 הוא 1.097
12/01/2012 1.101 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/01/2012 הוא 1.101
13/01/2012 1.111 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/01/2012 הוא 1.111
14/01/2012 1.111 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/01/2012 הוא 1.111
15/01/2012 1.111 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/01/2012 הוא 1.111
16/01/2012 1.111 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/01/2012 הוא 1.111
17/01/2012 1.122 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/01/2012 הוא 1.122
18/01/2012 1.123 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/01/2012 הוא 1.123
19/01/2012 1.13 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/01/2012 הוא 1.13
20/01/2012 1.132 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/01/2012 הוא 1.132
21/01/2012 1.145 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/01/2012 הוא 1.145
22/01/2012 1.145 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/01/2012 הוא 1.145
23/01/2012 1.145 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/01/2012 הוא 1.145
24/01/2012 1.145 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/01/2012 הוא 1.145
25/01/2012 1.141 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/01/2012 הוא 1.141
26/01/2012 1.163 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/01/2012 הוא 1.163
27/01/2012 1.169 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/01/2012 הוא 1.169
28/01/2012 1.161 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/01/2012 הוא 1.161
29/01/2012 1.161 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/01/2012 הוא 1.161
30/01/2012 1.161 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/01/2012 הוא 1.161
31/01/2012 1.164 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/01/2012 הוא 1.164
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 02/2012 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 12/2011

תגובות הגולשים