אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש אפריל 2011 (04/2011)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני באפריל 2011 (04/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2011 1.2169 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/04/2011 הוא 1.2169
02/04/2011 1.2233 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/04/2011 הוא 1.2233
03/04/2011 1.2233 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/04/2011 הוא 1.2233
04/04/2011 1.2233 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/04/2011 הוא 1.2233
05/04/2011 1.2238 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/04/2011 הוא 1.2238
06/04/2011 1.2417 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/04/2011 הוא 1.2417
07/04/2011 1.2413 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/04/2011 הוא 1.2413
08/04/2011 1.2508 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/04/2011 הוא 1.2508
09/04/2011 1.249 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/04/2011 הוא 1.249
10/04/2011 1.249 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/04/2011 הוא 1.249
11/04/2011 1.249 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/04/2011 הוא 1.249
12/04/2011 1.2544 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/04/2011 הוא 1.2544
13/04/2011 1.2475 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/04/2011 הוא 1.2475
14/04/2011 1.249 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/04/2011 הוא 1.249
15/04/2011 1.2521 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/04/2011 הוא 1.2521
16/04/2011 1.2361 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/04/2011 הוא 1.2361
17/04/2011 1.2361 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/04/2011 הוא 1.2361
18/04/2011 1.2361 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/04/2011 הוא 1.2361
19/04/2011 1.2351 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/04/2011 הוא 1.2351
20/04/2011 1.2472 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/04/2011 הוא 1.2472
21/04/2011 1.257 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/04/2011 הוא 1.257
22/04/2011 1.2684 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/04/2011 הוא 1.2684
23/04/2011 1.2684 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/04/2011 הוא 1.2684
24/04/2011 1.2684 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/04/2011 הוא 1.2684
25/04/2011 1.2684 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/04/2011 הוא 1.2684
26/04/2011 1.2684 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/04/2011 הוא 1.2684
27/04/2011 1.2759 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/04/2011 הוא 1.2759
28/04/2011 1.2819 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/04/2011 הוא 1.2819
29/04/2011 1.2796 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/04/2011 הוא 1.2796
30/04/2011 1.2796 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/04/2011 הוא 1.2796
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 05/2011 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2011

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.