אתר המידע של CAP

שער הזלוטי הפולני בחודש ינואר 2011 (01/2011)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בינואר 2011 (01/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2011 1.195 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/01/2011 הוא 1.195
02/01/2011 1.195 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/01/2011 הוא 1.195
03/01/2011 1.195 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/01/2011 הוא 1.195
04/01/2011 1.20 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/01/2011 הוא 1.20
05/01/2011 1.201 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/01/2011 הוא 1.201
06/01/2011 1.21 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/01/2011 הוא 1.21
07/01/2011 1.199 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/01/2011 הוא 1.199
08/01/2011 1.183 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/01/2011 הוא 1.183
09/01/2011 1.183 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/01/2011 הוא 1.183
10/01/2011 1.183 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/01/2011 הוא 1.183
11/01/2011 1.181 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/01/2011 הוא 1.181
12/01/2011 1.196 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/01/2011 הוא 1.196
13/01/2011 1.217 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/01/2011 הוא 1.217
14/01/2011 1.223 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/01/2011 הוא 1.223
15/01/2011 1.22 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/01/2011 הוא 1.22
16/01/2011 1.22 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/01/2011 הוא 1.22
17/01/2011 1.22 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/01/2011 הוא 1.22
18/01/2011 1.221 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/01/2011 הוא 1.221
19/01/2011 1.235 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/01/2011 הוא 1.235
20/01/2011 1.246 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/01/2011 הוא 1.246
21/01/2011 1.268 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/01/2011 הוא 1.268
22/01/2011 1.268 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/01/2011 הוא 1.268
23/01/2011 1.268 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/01/2011 הוא 1.268
24/01/2011 1.268 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/01/2011 הוא 1.268
25/01/2011 1.269 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/01/2011 הוא 1.269
26/01/2011 1.274 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/01/2011 הוא 1.274
27/01/2011 1.284 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/01/2011 הוא 1.284
28/01/2011 1.286 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/01/2011 הוא 1.286
29/01/2011 1.292 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/01/2011 הוא 1.292
30/01/2011 1.292 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/01/2011 הוא 1.292
31/01/2011 1.292 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/01/2011 הוא 1.292
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 02/2011 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 12/2010

תגובות הגולשים