אתר המידע של CAP

שער הדולר הניו זילנדי בחודש פברואר 2014 (02/2014)

לשימושכם, שערי הדולר הניו זילנדי בפברואר 2014 (02/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2014 2.856 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 01/02/2014 הוא 2.856
02/02/2014 2.856 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 02/02/2014 הוא 2.856
03/02/2014 2.856 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 03/02/2014 הוא 2.856
04/02/2014 2.881 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 04/02/2014 הוא 2.881
05/02/2014 2.91 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 05/02/2014 הוא 2.91
06/02/2014 2.92 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 06/02/2014 הוא 2.92
07/02/2014 2.915 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 07/02/2014 הוא 2.915
08/02/2014 2.913 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 08/02/2014 הוא 2.913
09/02/2014 2.913 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 09/02/2014 הוא 2.913
10/02/2014 2.913 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 10/02/2014 הוא 2.913
11/02/2014 2.93 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 11/02/2014 הוא 2.93
12/02/2014 2.937 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 12/02/2014 הוא 2.937
13/02/2014 2.926 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 13/02/2014 הוא 2.926
14/02/2014 2.938 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 14/02/2014 הוא 2.938
15/02/2014 2.936 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 15/02/2014 הוא 2.936
16/02/2014 2.936 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 16/02/2014 הוא 2.936
17/02/2014 2.936 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 17/02/2014 הוא 2.936
18/02/2014 2.919 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 18/02/2014 הוא 2.919
19/02/2014 2.919 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 19/02/2014 הוא 2.919
20/02/2014 2.91 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 20/02/2014 הוא 2.91
21/02/2014 2.903 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 21/02/2014 הוא 2.903
22/02/2014 2.907 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 22/02/2014 הוא 2.907
23/02/2014 2.907 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 23/02/2014 הוא 2.907
24/02/2014 2.907 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 24/02/2014 הוא 2.907
25/02/2014 2.932 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 25/02/2014 הוא 2.932
26/02/2014 2.926 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 26/02/2014 הוא 2.926
27/02/2014 2.942 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 27/02/2014 הוא 2.942
28/02/2014 2.939 שער הדולר הניו זילנדי בתאריך 28/02/2014 הוא 2.939
מעבר לשער הדולר הניו זילנדי בחודש 03/2014 מעבר לשער הדולר הניו זילנדי בחודש 01/2014

תגובות הגולשים