אתר המידע של CAP

שער הרינגיט המלזי בחודש אוקטובר 2016 (10/2016)

לשימושכם, שערי הרינגיט המלזי באוקטובר 2016 (10/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/10/2016 0.913 שער הרינגיט המלזי בתאריך 01/10/2016 הוא 0.913
02/10/2016 0.913 שער הרינגיט המלזי בתאריך 02/10/2016 הוא 0.913
03/10/2016 0.913 שער הרינגיט המלזי בתאריך 03/10/2016 הוא 0.913
04/10/2016 0.913 שער הרינגיט המלזי בתאריך 04/10/2016 הוא 0.913
05/10/2016 0.913 שער הרינגיט המלזי בתאריך 05/10/2016 הוא 0.913
06/10/2016 0.908 שער הרינגיט המלזי בתאריך 06/10/2016 הוא 0.908
07/10/2016 0.913 שער הרינגיט המלזי בתאריך 07/10/2016 הוא 0.913
08/10/2016 0.912 שער הרינגיט המלזי בתאריך 08/10/2016 הוא 0.912
09/10/2016 0.912 שער הרינגיט המלזי בתאריך 09/10/2016 הוא 0.912
10/10/2016 0.912 שער הרינגיט המלזי בתאריך 10/10/2016 הוא 0.912
11/10/2016 0.908 שער הרינגיט המלזי בתאריך 11/10/2016 הוא 0.908
12/10/2016 0.91 שער הרינגיט המלזי בתאריך 12/10/2016 הוא 0.91
13/10/2016 0.905 שער הרינגיט המלזי בתאריך 13/10/2016 הוא 0.905
14/10/2016 0.911 שער הרינגיט המלזי בתאריך 14/10/2016 הוא 0.911
15/10/2016 0.907 שער הרינגיט המלזי בתאריך 15/10/2016 הוא 0.907
16/10/2016 0.907 שער הרינגיט המלזי בתאריך 16/10/2016 הוא 0.907
17/10/2016 0.907 שער הרינגיט המלזי בתאריך 17/10/2016 הוא 0.907
18/10/2016 0.913 שער הרינגיט המלזי בתאריך 18/10/2016 הוא 0.913
19/10/2016 0.915 שער הרינגיט המלזי בתאריך 19/10/2016 הוא 0.915
20/10/2016 0.921 שער הרינגיט המלזי בתאריך 20/10/2016 הוא 0.921
21/10/2016 0.922 שער הרינגיט המלזי בתאריך 21/10/2016 הוא 0.922
22/10/2016 0.925 שער הרינגיט המלזי בתאריך 22/10/2016 הוא 0.925
23/10/2016 0.925 שער הרינגיט המלזי בתאריך 23/10/2016 הוא 0.925
24/10/2016 0.925 שער הרינגיט המלזי בתאריך 24/10/2016 הוא 0.925
25/10/2016 0.927 שער הרינגיט המלזי בתאריך 25/10/2016 הוא 0.927
26/10/2016 0.922 שער הרינגיט המלזי בתאריך 26/10/2016 הוא 0.922
27/10/2016 0.916 שער הרינגיט המלזי בתאריך 27/10/2016 הוא 0.916
28/10/2016 0.916 שער הרינגיט המלזי בתאריך 28/10/2016 הוא 0.916
29/10/2016 0.917 שער הרינגיט המלזי בתאריך 29/10/2016 הוא 0.917
30/10/2016 0.917 שער הרינגיט המלזי בתאריך 30/10/2016 הוא 0.917
31/10/2016 0.917 שער הרינגיט המלזי בתאריך 31/10/2016 הוא 0.917
מעבר לשער הרינגיט המלזי בחודש 11/2016 מעבר לשער הרינגיט המלזי בחודש 09/2016

תגובות הגולשים