אתר המידע של CAP

שער הרינגיט המלזי בחודש יולי 2014 (07/2014)

לשימושכם, שערי הרינגיט המלזי ביולי 2014 (07/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2014 1.069 שער הרינגיט המלזי בתאריך 01/07/2014 הוא 1.069
02/07/2014 1.0702 שער הרינגיט המלזי בתאריך 02/07/2014 הוא 1.0702
03/07/2014 1.0713 שער הרינגיט המלזי בתאריך 03/07/2014 הוא 1.0713
04/07/2014 1.0729 שער הרינגיט המלזי בתאריך 04/07/2014 הוא 1.0729
05/07/2014 1.0728 שער הרינגיט המלזי בתאריך 05/07/2014 הוא 1.0728
06/07/2014 1.0728 שער הרינגיט המלזי בתאריך 06/07/2014 הוא 1.0728
07/07/2014 1.0728 שער הרינגיט המלזי בתאריך 07/07/2014 הוא 1.0728
08/07/2014 1.0811 שער הרינגיט המלזי בתאריך 08/07/2014 הוא 1.0811
09/07/2014 1.081 שער הרינגיט המלזי בתאריך 09/07/2014 הוא 1.081
10/07/2014 1.0766 שער הרינגיט המלזי בתאריך 10/07/2014 הוא 1.0766
11/07/2014 1.0766 שער הרינגיט המלזי בתאריך 11/07/2014 הוא 1.0766
12/07/2014 1.0762 שער הרינגיט המלזי בתאריך 12/07/2014 הוא 1.0762
13/07/2014 1.0762 שער הרינגיט המלזי בתאריך 13/07/2014 הוא 1.0762
14/07/2014 1.0762 שער הרינגיט המלזי בתאריך 14/07/2014 הוא 1.0762
15/07/2014 1.0668 שער הרינגיט המלזי בתאריך 15/07/2014 הוא 1.0668
16/07/2014 1.0689 שער הרינגיט המלזי בתאריך 16/07/2014 הוא 1.0689
17/07/2014 1.0732 שער הרינגיט המלזי בתאריך 17/07/2014 הוא 1.0732
18/07/2014 1.0761 שער הרינגיט המלזי בתאריך 18/07/2014 הוא 1.0761
19/07/2014 1.079 שער הרינגיט המלזי בתאריך 19/07/2014 הוא 1.079
20/07/2014 1.079 שער הרינגיט המלזי בתאריך 20/07/2014 הוא 1.079
21/07/2014 1.079 שער הרינגיט המלזי בתאריך 21/07/2014 הוא 1.079
22/07/2014 1.0756 שער הרינגיט המלזי בתאריך 22/07/2014 הוא 1.0756
23/07/2014 1.0766 שער הרינגיט המלזי בתאריך 23/07/2014 הוא 1.0766
24/07/2014 1.0705 שער הרינגיט המלזי בתאריך 24/07/2014 הוא 1.0705
25/07/2014 1.0785 שער הרינגיט המלזי בתאריך 25/07/2014 הוא 1.0785
26/07/2014 1.0791 שער הרינגיט המלזי בתאריך 26/07/2014 הוא 1.0791
27/07/2014 1.0791 שער הרינגיט המלזי בתאריך 27/07/2014 הוא 1.0791
28/07/2014 1.0791 שער הרינגיט המלזי בתאריך 28/07/2014 הוא 1.0791
29/07/2014 1.0797 שער הרינגיט המלזי בתאריך 29/07/2014 הוא 1.0797
30/07/2014 1.0767 שער הרינגיט המלזי בתאריך 30/07/2014 הוא 1.0767
31/07/2014 1.0732 שער הרינגיט המלזי בתאריך 31/07/2014 הוא 1.0732
מעבר לשער הרינגיט המלזי בחודש 08/2014 מעבר לשער הרינגיט המלזי בחודש 06/2014

תגובות הגולשים