אתר המידע של CAP

שער הרינגיט המלזי בחודש אפריל 2012 (04/2012)

לשימושכם, שערי הרינגיט המלזי באפריל 2012 (04/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2012 1.219 שער הרינגיט המלזי בתאריך 01/04/2012 הוא 1.219
02/04/2012 1.219 שער הרינגיט המלזי בתאריך 02/04/2012 הוא 1.219
03/04/2012 1.22 שער הרינגיט המלזי בתאריך 03/04/2012 הוא 1.22
04/04/2012 1.221 שער הרינגיט המלזי בתאריך 04/04/2012 הוא 1.221
05/04/2012 1.221 שער הרינגיט המלזי בתאריך 05/04/2012 הוא 1.221
06/04/2012 1.217 שער הרינגיט המלזי בתאריך 06/04/2012 הוא 1.217
07/04/2012 1.217 שער הרינגיט המלזי בתאריך 07/04/2012 הוא 1.217
08/04/2012 1.217 שער הרינגיט המלזי בתאריך 08/04/2012 הוא 1.217
09/04/2012 1.217 שער הרינגיט המלזי בתאריך 09/04/2012 הוא 1.217
10/04/2012 1.217 שער הרינגיט המלזי בתאריך 10/04/2012 הוא 1.217
11/04/2012 1.222 שער הרינגיט המלזי בתאריך 11/04/2012 הוא 1.222
12/04/2012 1.223 שער הרינגיט המלזי בתאריך 12/04/2012 הוא 1.223
13/04/2012 1.225 שער הרינגיט המלזי בתאריך 13/04/2012 הוא 1.225
14/04/2012 1.228 שער הרינגיט המלזי בתאריך 14/04/2012 הוא 1.228
15/04/2012 1.228 שער הרינגיט המלזי בתאריך 15/04/2012 הוא 1.228
16/04/2012 1.228 שער הרינגיט המלזי בתאריך 16/04/2012 הוא 1.228
17/04/2012 1.226 שער הרינגיט המלזי בתאריך 17/04/2012 הוא 1.226
18/04/2012 1.23 שער הרינגיט המלזי בתאריך 18/04/2012 הוא 1.23
19/04/2012 1.227 שער הרינגיט המלזי בתאריך 19/04/2012 הוא 1.227
20/04/2012 1.223 שער הרינגיט המלזי בתאריך 20/04/2012 הוא 1.223
21/04/2012 1.227 שער הרינגיט המלזי בתאריך 21/04/2012 הוא 1.227
22/04/2012 1.227 שער הרינגיט המלזי בתאריך 22/04/2012 הוא 1.227
23/04/2012 1.227 שער הרינגיט המלזי בתאריך 23/04/2012 הוא 1.227
24/04/2012 1.226 שער הרינגיט המלזי בתאריך 24/04/2012 הוא 1.226
25/04/2012 1.226 שער הרינגיט המלזי בתאריך 25/04/2012 הוא 1.226
26/04/2012 1.229 שער הרינגיט המלזי בתאריך 26/04/2012 הוא 1.229
27/04/2012 1.235 שער הרינגיט המלזי בתאריך 27/04/2012 הוא 1.235
28/04/2012 1.239 שער הרינגיט המלזי בתאריך 28/04/2012 הוא 1.239
29/04/2012 1.239 שער הרינגיט המלזי בתאריך 29/04/2012 הוא 1.239
30/04/2012 1.239 שער הרינגיט המלזי בתאריך 30/04/2012 הוא 1.239
מעבר לשער הרינגיט המלזי בחודש 05/2012 מעבר לשער הרינגיט המלזי בחודש 03/2012

תגובות הגולשים