אתר המידע של CAP

שער הרינגיט המלזי בחודש פברואר 2012 (02/2012)

לשימושכם, שערי הרינגיט המלזי בפברואר 2012 (02/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2012 1.227 שער הרינגיט המלזי בתאריך 01/02/2012 הוא 1.227
02/02/2012 1.237 שער הרינגיט המלזי בתאריך 02/02/2012 הוא 1.237
03/02/2012 1.231 שער הרינגיט המלזי בתאריך 03/02/2012 הוא 1.231
04/02/2012 1.233 שער הרינגיט המלזי בתאריך 04/02/2012 הוא 1.233
05/02/2012 1.233 שער הרינגיט המלזי בתאריך 05/02/2012 הוא 1.233
06/02/2012 1.233 שער הרינגיט המלזי בתאריך 06/02/2012 הוא 1.233
07/02/2012 1.239 שער הרינגיט המלזי בתאריך 07/02/2012 הוא 1.239
08/02/2012 1.232 שער הרינגיט המלזי בתאריך 08/02/2012 הוא 1.232
09/02/2012 1.235 שער הרינגיט המלזי בתאריך 09/02/2012 הוא 1.235
10/02/2012 1.226 שער הרינגיט המלזי בתאריך 10/02/2012 הוא 1.226
11/02/2012 1.229 שער הרינגיט המלזי בתאריך 11/02/2012 הוא 1.229
12/02/2012 1.229 שער הרינגיט המלזי בתאריך 12/02/2012 הוא 1.229
13/02/2012 1.229 שער הרינגיט המלזי בתאריך 13/02/2012 הוא 1.229
14/02/2012 1.228 שער הרינגיט המלזי בתאריך 14/02/2012 הוא 1.228
15/02/2012 1.232 שער הרינגיט המלזי בתאריך 15/02/2012 הוא 1.232
16/02/2012 1.234 שער הרינגיט המלזי בתאריך 16/02/2012 הוא 1.234
17/02/2012 1.232 שער הרינגיט המלזי בתאריך 17/02/2012 הוא 1.232
18/02/2012 1.235 שער הרינגיט המלזי בתאריך 18/02/2012 הוא 1.235
19/02/2012 1.235 שער הרינגיט המלזי בתאריך 19/02/2012 הוא 1.235
20/02/2012 1.235 שער הרינגיט המלזי בתאריך 20/02/2012 הוא 1.235
21/02/2012 1.234 שער הרינגיט המלזי בתאריך 21/02/2012 הוא 1.234
22/02/2012 1.24 שער הרינגיט המלזי בתאריך 22/02/2012 הוא 1.24
23/02/2012 1.243 שער הרינגיט המלזי בתאריך 23/02/2012 הוא 1.243
24/02/2012 1.249 שער הרינגיט המלזי בתאריך 24/02/2012 הוא 1.249
25/02/2012 1.255 שער הרינגיט המלזי בתאריך 25/02/2012 הוא 1.255
26/02/2012 1.255 שער הרינגיט המלזי בתאריך 26/02/2012 הוא 1.255
27/02/2012 1.255 שער הרינגיט המלזי בתאריך 27/02/2012 הוא 1.255
28/02/2012 1.258 שער הרינגיט המלזי בתאריך 28/02/2012 הוא 1.258
29/02/2012 1.258 שער הרינגיט המלזי בתאריך 29/02/2012 הוא 1.258
מעבר לשער הרינגיט המלזי בחודש 03/2012 מעבר לשער הרינגיט המלזי בחודש 01/2012

תגובות הגולשים