אתר המידע של CAP

שער הרופי ההודי בחודש מרץ 2012 (03/2012)

לשימושכם, שערי הרופי ההודי במרץ 2012 (03/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2012 0.077 שער הרופי ההודי בתאריך 01/03/2012 הוא 0.077
02/03/2012 0.077 שער הרופי ההודי בתאריך 02/03/2012 הוא 0.077
03/03/2012 0.076 שער הרופי ההודי בתאריך 03/03/2012 הוא 0.076
04/03/2012 0.076 שער הרופי ההודי בתאריך 04/03/2012 הוא 0.076
05/03/2012 0.076 שער הרופי ההודי בתאריך 05/03/2012 הוא 0.076
06/03/2012 0.076 שער הרופי ההודי בתאריך 06/03/2012 הוא 0.076
07/03/2012 0.076 שער הרופי ההודי בתאריך 07/03/2012 הוא 0.076
08/03/2012 0.075 שער הרופי ההודי בתאריך 08/03/2012 הוא 0.075
09/03/2012 0.076 שער הרופי ההודי בתאריך 09/03/2012 הוא 0.076
10/03/2012 0.076 שער הרופי ההודי בתאריך 10/03/2012 הוא 0.076
11/03/2012 0.076 שער הרופי ההודי בתאריך 11/03/2012 הוא 0.076
12/03/2012 0.076 שער הרופי ההודי בתאריך 12/03/2012 הוא 0.076
13/03/2012 0.076 שער הרופי ההודי בתאריך 13/03/2012 הוא 0.076
14/03/2012 0.076 שער הרופי ההודי בתאריך 14/03/2012 הוא 0.076
15/03/2012 0.075 שער הרופי ההודי בתאריך 15/03/2012 הוא 0.075
16/03/2012 0.075 שער הרופי ההודי בתאריך 16/03/2012 הוא 0.075
17/03/2012 0.075 שער הרופי ההודי בתאריך 17/03/2012 הוא 0.075
18/03/2012 0.075 שער הרופי ההודי בתאריך 18/03/2012 הוא 0.075
19/03/2012 0.075 שער הרופי ההודי בתאריך 19/03/2012 הוא 0.075
20/03/2012 0.074 שער הרופי ההודי בתאריך 20/03/2012 הוא 0.074
21/03/2012 0.074 שער הרופי ההודי בתאריך 21/03/2012 הוא 0.074
22/03/2012 0.073 שער הרופי ההודי בתאריך 22/03/2012 הוא 0.073
23/03/2012 0.073 שער הרופי ההודי בתאריך 23/03/2012 הוא 0.073
24/03/2012 0.073 שער הרופי ההודי בתאריך 24/03/2012 הוא 0.073
25/03/2012 0.073 שער הרופי ההודי בתאריך 25/03/2012 הוא 0.073
26/03/2012 0.073 שער הרופי ההודי בתאריך 26/03/2012 הוא 0.073
27/03/2012 0.073 שער הרופי ההודי בתאריך 27/03/2012 הוא 0.073
28/03/2012 0.073 שער הרופי ההודי בתאריך 28/03/2012 הוא 0.073
29/03/2012 0.073 שער הרופי ההודי בתאריך 29/03/2012 הוא 0.073
30/03/2012 0.073 שער הרופי ההודי בתאריך 30/03/2012 הוא 0.073
31/03/2012 0.073 שער הרופי ההודי בתאריך 31/03/2012 הוא 0.073
מעבר לשער הרופי ההודי בחודש 04/2012 מעבר לשער הרופי ההודי בחודש 02/2012

תגובות הגולשים