אתר המידע של CAP

שער הפורינט ההונגרי בחודש פברואר 2019 (02/2019)

לשימושכם, שערי הפורינט ההונגרי בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2019 0.0131 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 01/02/2019 הוא 0.0131
02/02/2019 0.0131 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 02/02/2019 הוא 0.0131
03/02/2019 0.0131 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 03/02/2019 הוא 0.0131
04/02/2019 0.0131 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 04/02/2019 הוא 0.0131
05/02/2019 0.013 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 05/02/2019 הוא 0.013
06/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 06/02/2019 הוא 0.0129
07/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 07/02/2019 הוא 0.0129
08/02/2019 0.013 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 08/02/2019 הוא 0.013
09/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 09/02/2019 הוא 0.0129
10/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 10/02/2019 הוא 0.0129
11/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 11/02/2019 הוא 0.0129
12/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 12/02/2019 הוא 0.0129
13/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 13/02/2019 הוא 0.0129
14/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 14/02/2019 הוא 0.0129
15/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 15/02/2019 הוא 0.0129
16/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 16/02/2019 הוא 0.0129
17/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 17/02/2019 הוא 0.0129
18/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 18/02/2019 הוא 0.0129
19/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 19/02/2019 הוא 0.0129
20/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 20/02/2019 הוא 0.0129
21/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 21/02/2019 הוא 0.0129
22/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 22/02/2019 הוא 0.0129
23/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 23/02/2019 הוא 0.0129
24/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 24/02/2019 הוא 0.0129
25/02/2019 0.0129 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 25/02/2019 הוא 0.0129
26/02/2019 0.013 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 26/02/2019 הוא 0.013
27/02/2019 0.013 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 27/02/2019 הוא 0.013
28/02/2019 0.013 שער הפורינט ההונגרי בתאריך 28/02/2019 הוא 0.013
מעבר לשער הפורינט ההונגרי בחודש 03/2019 מעבר לשער הפורינט ההונגרי בחודש 01/2019

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.